Szczególny miesiąc Różańca

m9833-obraz_pomp2

Dlaczego nazywamy Matkę Bożą „Różańcową”, skoro Ona za czasów swego ziemskiego życia Różańca nie znała? Co więcej, nie znała żadnej z tych modlitw, które my w trakcie modlitwy różańcowej odmawiamy. Może znała Ojcze nasz, ale nie wiadomo, czy w wersji Mateuszowej – tej przez nas odmawianej (Mt 6, 9-13), czy Łukaszowej – znacznie krótszej (Łk 11, 2b-4).

Na co dzień, jak każda Żydówka, Maryja modliła się psalmami i tą najczęstszą, codzienną modlitwą Żydów, zaczynającą się od słów: Szema Izrael – Słuchaj Izraelu (Pwt 6,4-9), która jest i wezwaniem, i wyznaniem wiary, i przykazaniem, i pouczeniem. Obce Jej było klepanie jakichkolwiek modlitewnych formuł. Psalmy bowiem nie są modlitewnymi formułami. Wynurzają się one z historii Izraela, są jej częścią i są modlitewnym owocem Bożych w niej interwencji. Nawet gdyby się chciało, nie można ich od tejże historii oderwać, tak ściśle są z nią związane. Modlitwa Szema Izrael nawołuje w pierwszym rzędzie do słuchania Boga mówiącego w historii, w mojej historii i do kochania Go w tejże historii całym sobą oraz do budowania przyszłości swojej i swoich dzieci na Bogu.

Maryja słuchała. Jakże Ona była zasłuchana w Boże wołanie w historii Izraela i w swej własnej… Aż usłyszała owe przełomowe dla Niej słowa Archanioła: [Chaire kecharitomene] – Raduj się, obdarowana łaską. Gdyby klepała formuły pacierzy i gdyby walczyła z rozproszeniami; gdyby nie żyła ustawicznymi interwencjami Boga w dzieje człowieka, nigdy by ich nie uchwyciła. W swej modlitwie Maryja karmiła się historią narodu wybranego, zawartą w psalmach, ciągle otwartą na dalsze spełnianie się Bożych obietnic. Nic więc dziwnego, że jedyna Jej – znana nam – modlitwa Magnificat jest w swej istocie psalmem – uwielbianiem Boga działającego w historii narodu wybranego i w Jej własnej. Maryja zapewne dziwi się klepanym Różańcom, przy których nasze myśli fruwają sobie niczym niebieskie ptaki i przysiadają na wyimaginowanych gałęziach, nie mających z Bogiem i z Jego działaniem nic wspólnego. Owszem, zachęcała prostych pastuszków z Fatimy do odmawiania Różańca, ale do takiego odmawiania, którego wzorem jest Jej modlitwa.

kopia_r001

Różaniec nie spadł z nieba jako absolutna nowość. Pojawił się w późnym średniowieczu jako pomoc dla prostych, nie umiejących czytać i pisać mnichów, którzy, nie mogąc modlić się psalmami, powtarzali Pozdrowienie anielskie i Ojcze nasz, medytując nad tajemnicami historii zbawienia. Był więc w swej prostocie czymś zastępczym – jakby prowizorką. Niektóre prowizorki jednak okazują się niezwykle trwałymi, a bywa, że są wręcz genialne. Tak stało się i z Różańcem. Stopniowo wyszedł on poza kręgi mnichów i upowszechnił się w całym Kościele zachodnim.

rozaniec_2

Dziś wielu z nas nie wyobraża sobie pobożności bez Różańca. A pewnie znajdą się i tacy, którzy jego nieodmawianie uznają wprost za grzech. Trzeba jednak pamiętać, że Matka Boska Różańcowa Różańca nie odmawiała, a mimo to jest jego Matką. Istotę Różańca bowiem stanowi to samo, co stanowiło istotę modlitwy Maryi – rozważanie w sercu spraw, które Bóg uczynił i które dotąd czyni. Tak jak psalmów nie da się oderwać od historii Izraela, tak Różańca nie da się oderwać od historii zbawienia w Jezusie Chrystusie. Maryja jest Matką Jezusa Chrystusa i przez to Jej macierzyństwo rozciąga się także na tę historię. Nie jest Ona Matką Różańcową przez to, że powtarzamy dziesiątki razy: Zdrowaś Maryjo, bo to tylko zewnętrzna strona Różańca. Jest nią natomiast w znacznie głębszym sensie, bo prawdziwy Różaniec tętni Jej życiem i życiem Jej Syna. Papież Paweł VI bardzo konsekwentnie unikał tradycyjnego zwrotu recitare rosario – odmawiać Różaniec, zastępując go wyrażeniem meditare rosario – medytować, rozważać Różaniec. I o to właśnie w Różańcu chodzi. Wzywając nas do Różańca, Maryja zaprasza nas do swego życia i do życia Jej Syna, do życia, które jest Zbawieniem.

Pielgrzymka: Częstochowa – Ojców – Pieniny

08-09 październik 2016 rok

(Sobota – Niedziela)

images-1

images-2

 


 

 


pieniny-wawoz-homole-10

DZIEŃ 1: Zbiórka uczestników o godzinie 0:15 na parkingu przy kościele w Muninie. O godzinie 00.30 wyjazd w kierunku Częstochowy. Godzina 06.00 odsłonięcie Obrazu – udział we Mszy świętej w Sanktuarium Jasnogórskim. Po Mszy świętej do godziny 10.00 zwiedzanie Sanktuarium, arsenał. Czas wolny na prywatną modlitwę i zakup pamiątek. 0koło godziny 11.00 wyjazd do Pieskowej Skały – zwiedzanie Zamku z przewodnikiem. Przejście pod Maczugę Herkulesa. Przejazd do Ojcowa. Piesza wędrówka w dół Doliny Prądnika do Bramy Krakowskiej i Groty Łokietka. Przejazd do miejsca zakwaterowania – hotel Planeta. Obiadokolacja, nocleg.

DZIEŃ 2: Śniadanie i wykwaterowanie z hotelu. Msza święta w Bazylice Miechowskiej (Bożogrobców) – zwiedzanie Bazyliki. Przejazd do Szczawnicy. Spacer promenadą (1800 m) wzdłuż potoku Grajcarek, na której podziwiać można zegar kwiatowy. Piesza wycieczka do Wąwozu Homole – uznawanego za jeden z piękniejszych wąwozów w Polsce (zamiennie może być spływ tratwami malowniczym przełomem Dunajca). Obiad. Wyjazd w drogę powrotną około godziny 18.00. Przyjazd na miejsce zbiórki około godziny 22.30 i zakończenie pielgrzymki.

Program jest ramowy (orientacyjny) – kolejność realizacji punktów programu może ulec zmianie lub przestawieniu.

KOSZT WYJAZDU:

Grupa minimum 42 osoby – 300 zł; minimum 37 osób – 320 zł; minimum 32 osoby – 340 zł

CENA ZAWIERA: Przejazd autokarem z klimatyzacją, uchylanymi siedzeniami, video i WC; 1 nocleg w hotelu 3* (pokoje 2, 3, 4 osobowe z węzłem sanitarnym); wyżywienie (1 obiadokolacja, 1 śniadanie – bufet, 1 obiad); opiekę pilota i usługę przewodnika po Parku Ojcowskim i Pieninach; ubezpieczenie NNW; opłaty drogowe (autostrady, parkingi).

CENA NIE ZAWIERA: Biletów wstępu do: Zamek w Piaskowej Skale (11 zł); Grota Łokietka (8 zł); Wąwóz Homole (2 zł). Przy zamianie i wyborze: Spływ Dunajcem (51 zł).

Zapisy u Księdza Proboszcza z Muniny – wpisowe 100 zł

Pielgrzymka do Chłopic

dsc_2786-2m2-1170x450

17. 09. 2016 r. (sobota)
07.00 Wyjście na pielgrzymi szlak z kościoła p.w. św. Józefa w Muninie
08.30 Kawa i herbata (z własnym prowiantem) przy plebani w Morawsku
10.30 Msza święta w sanktuarium w Chłopicach
11.30 Kawa i herbata (z własnym prowiantem) przy plebani w Chłopicach
12.15 Droga Krzyżowa obok Sanktuarium w Chłopicach
13.30 Powrót do Muniny

Odpust ku czci MB Pocieszenia

 

images

 

 

UROCZYSTOŚCI

ODPUSTOWE KU CZCI

MATKI BOŻEJ POCIESZENIA

MUNINA 2016 r.

 

 

 

Czwartek – 01. 09. 2016 r.

16.30-18.00 – Spowiedź święta
18.00 – Msza święta, po niej Różaniec i adoracja Najświętszego Sakramentu w ciszy

 

 Niedziela – 04. 09. 2016 r.

08.00 – Msza święta – prymaria
11.30 – Suma odpustowa i procesja
16.00 – Msza święta popołudniowa

Uroczystość NMP Częstochowskiej

images 2Uroczystość NMP Częstochowskiej, obchodzona 26 sierpnia, ściśle związana jest z sanktuarium maryjnym w Częstochowie, w którym od końca XIV wieku otaczany jest wielką czcią obraz Bożej Rodzicielki. Pochodzenie obrazu, osnute legendami, pozostaje dotąd niewyjaśnione. Prawdopodobnie pochodzi ze wschodu i stanowi typ ikony Panagia Hodegetria, czyli „Najświętsza Przewodniczka”. Jasnogórski wizerunek Maryi bardzo przypomina bizantyjską ikonę z końca X wieku, znajdującą się w rzymskiej Bazylice Matki Bożej Większej.

Obraz Matki Bożej do Częstochowy sprowadził Władysław Opolczyk, książę opolski, syn Bolesława II księcia Opolskiego, z zamku w Bełżcu gdzie cieszył się szczególnym kultem wiernych i umieścił w ufundowanym przez siebie klasztorze, do którego sprowadził z Węgier ojców paulinów. Obraz bardzo szybko zasłynął cudami. W roku 1429 król Władysław Jagiełło w liście do papieża Marcina V pisał o tym miejscu, że na Jasnej Górze koło Częstochowy dzieją się często tajemnice licznych cudów. Jasna Góra powoli stawała się głównym ośrodkiem kultu maryjnego w całej Polsce i zarazem duchową stolicą naszej Ojczyzny.

Obraz przedstawia Maryję z Dzieciątkiem Jezus na ręku. W 1430 roku miał miejsce napad na klasztor i częściowe uszkodzenie obrazu. Jakby na przekór wydarzenie to przyczyniło się do rozwoju kultu Matki Bożej z Częstochowy, zwanej także „Czarną Madonną”. Z czasem klasztor na Jasnej Górze stał się twierdzą obronną stawiającą czoło najazdowi szwedzkiemu w 1655 r. Najazd na klasztor nastąpił już po wybudowaniu umocnień zewnętrznych w tym wałów, co w zasadniczy sposób wpłynęło na skuteczną obronę. Obrona klasztoru lotem błyskawicy rozeszła się po całym kraju i jak później opisywał Henryk Sienkiewicz, duch tego zwycięstwa pozwolił uwierzyć narodowi w ostateczne zwycięstwo.

Zwycięska obrona Jasnej Góry sprawiła, że sanktuarium to zdobyło sławę w całej Polsce. W roku 1717 biskup Szembek dokonał pierwsze koronacji obrazu koronami papieskimi. Po wielu staraniach paulinów papież Pius X w roku 1904 ustanowił dla sanktuarium specjalne święto Matki Bożej Częstochowskiej na 24 sierpnia. Papież ten podarował także korony, którymi powtórnie ukoronowano obraz w 1910 roku. Następnie papież Pius XI, w roku 1931 ustalił obchód święta na 26 sierpnia. Cztery lata później zatwierdzono specjalne teksty liturgiczne przeznaczone na święto Matki Bożej Częstochowskiej. Od 1956 roku święto obchodzone jest w całej Polsce.

Teksty liturgiczne wysławiają opiekę Matki Bożej nad Polską i porównują twierdzę jasnogórską z Syjonem, siedzibą Arki przymierza w Starym Testamencie. Obecność i wstawiennictwo Maryi zobowiązuje naród do walki w obronie wiary, czyli do dawania świadectwa posłuszeństwa i wierności Bogu i Ewangelii. Kościół w Polsce prosi w liturgicznej modlitwie o uwolnienie od wszelkiego zła i niebezpieczeństwa oraz o opiekę nad wszystkimi jego dobrymi dziełami. Maryja jest dla naszego narodu Matką i Królową i dlatego uciekamy się do Niej we wszystkich naszych potrzebach i szukamy Jej pośrednictwa i wstawiennictwa.

images 4

AKT ZAWIERZENIA PARAFII MATCE BOŻEJ CZĘSTOCHOWSKIEJ, KRÓLOWEJ POLSKI z okazji 1050. rocznicy Chrztu Polski

Wielka Boga-Człowieka Matko, Niepokalana Dziewico Maryjo, Matko Kościoła i Królowo Polski, Matko naszego zawierzenia! W obliczu Boga, w Trójcy Świętej Jedynego,  oddajemy dzisiaj w Twoją wieczystą i macierzyńską niewolę miłości naszą parafię, kapłanów, osoby konsekrowane, małżeństwa i rodziny,  ojców i matki, dzieci i młodzież, ludzi starszych, chorych i samotnych,  wspólnoty, grupy i wszystkie dzieci Boże. Jesteśmy przekonani, że Ty, o Bogurodzico Maryjo, jesteś dla każdego z nas  przedziwną pomocą i obroną na drogach chrzcielnej wierności Chrystusowi. Oddani Tobie w niewolę pragniemy czynić w naszym życiu osobistym,  rodzinnym i parafialnym nie wolę własną, ale wolę Twoją i Twojego Syna. Postanawiamy, jak najwierniej naśladować przykład Twojego życia:  Twoją wiarę, nadzieję i miłość, wyrażające się w służbie Bogu i ludziom,  w trosce o zbawienie każdego człowieka. Matko Boga i człowieka, oddając się Tobie, przyrzekamy coraz bardziej  rozwijać w każdym z nas osobiście przymierze chrzcielne z Bogiem.  Chcemy otwierać się na światło wiary, która rodzi się ze słuchania Bożego Słowa i owocuje świadectwem życia. Pragniemy głosić Ewangelię przez przykład życia zakorzenionego w Chrystusie i przeżywanego w codzienności, przez zaangażowanie w pracę, kulturę, sztukę i naukę,  przez wypełnianie obowiązków rodzinnych, społecznych. Chcemy stać się budowniczymi pokoju w rodzinie, parafii,  Ojczyźnie i świecie.

Przyjmij, nasza Matko i Królowo Polski, ten akt zawierzenia i oddania naszej parafii.  Niech będzie on odpowiedzią na Twoją matczyną miłość  do naszego Narodu i każdego z nas. Niech w Twoim Niepokalanym Sercu na nowo odsłoni się dla wszystkich  światło zbawczej nadziei. Amen.

Wniebowzięcie NMP

394784_LOURDES150308_HP340_34

W dniu 15 sierpnia obchodzono jedno z najstarszych świąt Maryjnych na Wschodzie, bardzo popularne wśród ludu. Było to święto, podczas którego oddawano cześć Maryi jako Matce Boga. Od początku wieku VI to święto w Palestynie i Syrii staje się wspomnieniem zakończenia życia ziemskiego Maryi, zwane Zaśnięciem Najświętszej Maryi Panny. W Jerozolimie święto to obchodzono głównie w kościele położonym w pobliżu Ogrodu Oliwnego, gdzie znajdowało się miejsce, z którego, jak sądzono, Maryja została wzięta do nieba. Cesarz Maurycy (582-602) poleca święto Zaśnięcia Maryi obchodzić w całym Kościele Wschodnim. Kościół Zachodni święto 15 sierpnia przyjął w połowie wieku VI, a w połowie następnego stulecia, pod wpływem Bizancjum, obchodził je jako uroczystość Zaśnięcia Matki Bożej. W Sakramentarzu Gregoriańskim znajduje się nazwa: Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny, która upowszechniła się w Kościele Zachodnim (J. Miazek). W polskiej tradycji ludowej uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny nazywano świętem Matki Bożej Zielnej lub Matką Bożą Zielną.

images

Od końca X wieku z uroczystością Wniebowzięcia łączy się błogosławieństwo ziół leczniczych. Zwyczaj ten nawiązywał do starej tradycji wschodniej, która święto 15 sierpnia łączyła z błogosławieniem pól (J. Miazek). W nawiązaniu do tego zwyczaju pisał o polskiej tradycji Zygmunt Gloger: „Z obchodem tym kościelnym, który rozmaite nosił nazwy, jak: Śmierci, Odpocznienia, Zaśnienia i wreszcie Wniebowzięcia, łączy się w kraju naszym starodawny zwyczaj święcenia ziół polnych, które dziewczęta wiejskie, nazbierawszy dnia poprzedniego, przynoszą do świątyń, aby je kapłan przed wielkim ołtarzem poświęcił”. Uroczystość 15 sierpnia „dawniej obchodzona jako dzień Matki Bożej Dożynkowej, bo zgodnie z rolniczym kalendarzem «na Wniebowzięcie pokończone żęcie» zawiera wiele treści teologicznych, kulturowych i obyczajowych” (H. Szymanderska). Tego dnia lud przynosząc wiązanki zbóż, owoców i roślin dziękował Matce Bożej Wniebowziętej za pomoc w ciężkiej pracy na roli, za opiekę na ludźmi i ich plonami. Prawdę tę wyrażały też legendy. Jedna z nich mówiła, że Matka Boża uciekając z Dzieciątkiem do Egiptu pomogła napotkanemu rolnikowi w sianiu pszenicy. Siew był cudowny, wspaniały. Rzucone w rolę ziarno od razu kiełkowało, rosło i było gotowe do żniwa. Nadjechali ścigający Świętą Rodzinę żołnierze Heroda i zapytali rolnika, czy widział młodą niewiastę z dzieckiem. Odpowiedział, że tak, ale było to wtedy, gdy siał pszenicę. Rozgniewani pojechali dalej (E. Ferenc).

wience_007

Uroczystość Wniebowzięcia umacnia w nas nadzieję, że jako zbawieni znajdziemy się w domu Ojca w niebie. Wdzięczni Bogu i Jego Matce, przynosząc do poświęcenia wiązanki kwiatów, zbóż, roślin, warzyw, mamy nadzieję, że kiedyś, w wieczności, Maryja przedstawi nas Bogu z naręczem dobrych uczynków, pięknego naszego życia zgodnego z wyznawaną wiarą i przykazaniami.


JozefPiłsudski-JózefHaller-BitwaWarszawska1920-480

Uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny, upamiętniająca zwycięską bitwę warszawską z 1920 roku i będąca Świętem Wojska Polskiego, powinna być też dniem gorącej modlitwy w intencji naszej Ojczyzny.

 

Zmarł ks. Wojciech Frankiewicz

SONY DSC


W dniu 1. sierpnia 2016 roku  zmarł ks. Wojciech Frankiewicz (rezydent na terenie parafii Turze Pole). 

Ciało śp. ks. Wojciecha zostanie przywiezione ze szpitala do kaplicy przedpogrzebowej – dawnego kościoła parafialnego – w Muninie 2. sierpnia 2016 r.

Różaniec za śp. ks. Wojciecha będzie odmawiany w kaplicy we wtorek i środę (2. i 3. sierpnia) po Mszach Świętych, które rozpoczynają się o godz. 18.00.

Uroczystości pogrzebowe rozpoczną się w kaplicy w czwartek (4. sierpnia) o godz. 14.00, następnie przejście do kościoła parafialnego w Muninie, gdzie zostanie odprawiona Msza Świętaa po niej nastąpi pochówek na miejscowym cmentarzu.

Śp. ks. Wojciech Frankiewicz ur. 17. 10. 1958 r. w Muninie. Święcenia kapłańskie przyjął 29. czerwca 1983 r. w Przemyślu. Szafarzem był ks. bp Ignacy Tokarczuk. Zmarły ks. Wojciech pracował jako wikariusz w następujących parafiach: Kobylany (1983-1985), Jarosław – Kolegiata (1985-1986), Jarosław – p.w. Miłosierdzia Bożego (1986-1988), Jasionów (1988). Proboszczem był w Turzym Polu (1988-1992), Przemyślu – p.w. Miłosierdzia Bożego (1992-1994), Łukowem (1992-2003) oraz Ostrowie k. Przeworska (2003-2007). W latach 2007-2014 był rezydentem w parafii Nowosielce k. Przeworska, a od 2014 do śmierci mieszkał na terenie parafii Turze Pole.

Pielgrzymka

wadowice_kosciol_ofiarowania_najswietszej_maryi_panny

TERMIN: 08-09 sierpnia 2016 r.

DZIEŃ 1: WADOWICE – KALWARIA ZEBRZYDOWSKA – ŁAGIEWNIKI


kalwariaGodz. 5.00 zbiórka uczestników. Godz. 5:15 wyjazd. Przyjazd do Wadowic i zwiedzanie Domu Rodzinnego Ojca Świętego Jana Pawła II – Muzeum Papieskie, czas wolny na indywidualną modlitwę oraz degustację papieskich kremówek. Przejazd do Kalwarii Zebrzydowskiej. Nawiedzenie Sanktuarium, Msza Święta, spacer kalwaryjskimi dróżkami. Przejazd do Łagiewnik. Nawiedzenie Sanktuarium Bożego Miłosierdzia.


Sanctuary of Divine Mercy in Lagiewniki, Krakow, Poland. Sacred by pope John Paul II


Wyjazd w okolice Zakopanego. Zakwaterowanie w pensjonacie w godzinach późno wieczornych. Obiadokolacja i nocleg.


DZIEŃ 2: ZAKOPANE

krzeptówkiŚniadanie. Przejazd do Zakopanego – Sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej na Krzeptówkach, wybudowanego przez górali, jako wotum za ocalenie życia papieża Jana Pawła II podczas zamachu 13. 05. 1981 r. w Rzymie. Następnie zwiedzanie najstarszego cmentarza na Pęksowym Brzysku. Wyjazd kolejką szynową na Gubałówkę, następnie spacer z Gubałówki na Butorowy Wierch i zjazd kolejką krzesełkową. Przejście głównym deptakiem Zakopanego – „Krupówki”. Czas wolny. Wyjazd z Zakopanego około godziny 17.00. Przyjazd do Muniny ok. godziny 23.00.

4796-tatry-podhale-i-zakopane-cykl-artykulow-gubalowka-szlak-papieski-i-sierpniowy-jarmark-5


CENA: 320 zł – przy grupie 30-36 osób; 290 zł – przy grupie 37–42 osób; 270 zł – przy grupie min 43 osób.

CENA ZAWIERA: Przejazd autokarem z klimatyzacją, barkiem, WC; Usługa pilota; Ubezpieczenie NNW; Parkingi, opłaty drogowe; 1 nocleg w pensjonacie góralskim w pokojach 2 i 3 osobowych; 1 obiadokolacja, 1 śniadanie.

CENA NIE ZAWIERA: 40 zł  od osoby – opłata obligatoryjna płatna u pilota w dniu wyjazdu obejmująca: bilety wstępu do Muzeum w Wadowicach, wjazd kolejką Gubałówka – Butorowy Wierch, wstęp na cmentarz w Pęksowym Brzysku oraz inne opłaty związane z realizacją programu.

WAŻNE: Program jest ramowy (orientacyjny), kolejność realizacji poszczególnych punktów programu może ulec zmianie lub przestawieniu. Organizator (Biuro Podróży Matteo Travel) zastrzega sobie możliwość rozwiązania grupy w przypadku nie zebrania się minimalnej liczby uczestników.

ZAPISY U KSIĘDZA PROBOSZCZA Z MUNINY DO 24. 07. 2016 r.

WPISOWE 100 ZŁOTYCH

Idźcie… i wypocznijcie nieco…

jpiiPragnę z całego serca, aby turystyka była zawsze sposobnością do owocnych spotkań: do spotkania z Bogiem, który w stworzeniu i w dziełach ludzkich ukazuje nam swoją miłość i opatrzność; do spotkania z sobą samym, w postawie milczącej refleksji i wsłuchania się w głos własnego wnętrza; do spotkania z innymi, które pozwoli budować zgodne współistnienie między ludźmi i narodami.

Niech słowa Ojca Świętego Jana Pawła II będą dla nas zachętą do aktywnego wykorzystania wakacyjnego czasu:

Z kolei sam wypoczynek, jeśli nie ma się stać jałową bezczynnością, która wywołuje uczucie nudy, musi być źródłem duchowego wzbogacenia, zapewniać większą wolność, umożliwiać kontemplację i sprzyjać braterskiej wspólnocie. Dlatego spośród różnych form ludzkiej kultury oraz rozrywek, jakie proponuje społeczeństwo, wierni winni wybierać te, które najbardziej odpowiadają życiu zgodnemu z nakazami Ewangelii.

688968

Cykl pracy i odpoczynku, wpisany w ludzką naturę jest zgodny z wolą samego Boga, co poświadcza opis z Księgi Rodzaju (por. 2, 2-3, Wj 20,8-11): odpoczynek jest rzeczą „świętą”, pozwala bowiem człowiekowi wyrwać się z rytmu ziemskich zajęć, czasem nazbyt go pochłaniających, i na nowo sobie uświadomić, że wszystko jest dziełem Boga. List Apostolski DIES  DOMINI

8438-6459-wu