Budowa organów – Etap 9

W piątek – 24. 11. 2023 r. – zakończył się  dziewiąty etap budowy organów piszczałkowych w naszym kościele. Wykonane prace:
– zamontowano i wypolerowano naprawione wcześniej piszczałki prospektowe,
– podłączono wiatrownice do stołu gry i wstępnie uruchomiono organy (ponad 500 lutowań),
– wyregulowano wstępnie wiatrownice,
– zamontowano częściowo skrzydła szafy ekspresyjnej,
– zamontowano detale szafy organowej,
– podłączono transformator.

Ks. Janusz Trojnar – proboszcz
Fotorelacja w: Budowa organów – Etap 9

Adoracja Najświętszego Sakramentu

Munina
29. 11. 2023 r. (środa)

08.00 – Msza święta

08.30-09.30 – Ulica 3-go Maja w Muninie (numery 23 – 185) i Wodna;
09.30-10.30 – Ulica Południowa oraz Zbożowa i 3 Maja w Jarosławiu;
10.30-11.30 – Ulica Kolejowa i Wrzosowa;
11.30-12.30 – Ulica Przyjazna i Sportowa;
12.30-13.30 – Ulica Świętej Królowej Jadwigi, Ogrodowa, Pogodna i Leśna;
13.30-14.30 – Ulica Kwiatowa, Spacerowa, Dębowa i Zielona;
14.30-15.30 – Ulica Długa, Jasna, Morawska, Różana, Słoneczna i Wspólna;
15.30-16.30 – Ulica Jarosławska, Wąska, Krótka i Szkolna.

17.00 – Msza święta

Budowa organów – Etap 8

W czwartek – 16. 11. 2023 r. – zakończył się  ósmy etap budowy organów piszczałkowych w naszym kościele. Wykonane prace:
– Zamontowano piszczałki w sekcji II manuału – 672 sztuki;
– Zamontowano resztę piszczałek w sekcji I manuału. Pozostały do zamontowania piszczałki prospektowe (47 sztuk). Łącznie instrument posiada około 1844 piszczałek;
– Zalutowano około 500 przewodów sterujących od klawiatur do szafy organowej;
– Wyregulowano częściowo wiatrownice; 
– Ustalono wstępnie ciśnienie organów;
– Rozprowadzono, upięto i podłączono  przewody zasilające wiatrownice.

Ks. Janusz Trojnar – proboszcz
Fotorelacja w: Budowa organów – Etap 8

Budowa organów – Etap 7

W środę – 25. 10. 2023 r. – zakończył się siódmy etap budowy organów piszczałkowych w naszym kościele. Wykonane prace:
– Montaż tylnej zabudowy szafy ekspresyjnej w postaci drzwi przesuwnych oraz jej zabudowę wewnętrzną, mające na celu uzyskanie szczelności akustycznej;
– Montaż instalacji elektrycznej oraz stałego oświetlenia wnętrza organów;
– Montaż zasilacza trójfazowego, wzmacniacza sygnału i sterownika siłowników;
– Doprowadzenie sterowniczych wiązek wielożyłowych od wiatrownic do układów sterujących oraz od układów sterujących do płyty przyłączeniowej kontuaru, umieszczonej na ścianie chóru.

Ks. Janusz Trojnar – proboszcz
Fotorelacja w: Budowa organów – Etap 7

Budowa organów – Etap 6

W piątek – 13. 10. 2023 r. – zakończył się szósty etap budowy organów piszczałkowych w naszym kościele. Wykonane prace:
1. Zmontowano stół gry po remoncie, który obejmował:
– remont klawiatur,
– odnowienie stolarki wewnętrznej,
– dołożenie włączników do dodatkowych funkcji,
– wymiana elektroniki włączającej głosy na nową,
– montaż dodatkowych funkcji i urządzeń wzbogacających brzmienie 
2. Czyszczenie, montaż i konserwację wszystkich głosów sekcji nożnej – około 300 piszczałek
3. Podobnie w sekcji I manuału, na górnym poziomie – około 700 piszczałek 
4. Montaż kładek do strojenia
5. Uszczelnienie systemu powietrznego 

Ks. Janusz Trojnar – proboszcz
Fotorelacja w: Budowa organów – Etap 6

Jan Paweł II o Polsce
Proszę was, abyście całe to duchowe dziedzictwo, któremu na imię „Polska”, raz jeszcze przyjęli z wiarą, nadzieją i miłością – taką, jaką zaszczepia w nas Chrystus na chrzcie świętym,
– abyście nigdy nie zwątpili i nie znużyli się, i nie zniechęcili,
– abyście nie podcinali sami tych korzeni, z których wyrastamy.
Proszę was:
– abyście mieli ufność nawet wbrew każdej swojej słabości,
– abyście szukali zawsze duchowej mocy u Tego, u którego tyle pokoleń ojców naszych i matek ją znajdowało,
– abyście od Niego nigdy nie odstąpili,
– abyście nigdy nie utracili tej wolności ducha, do której On wyzwala człowieka,
– abyście nigdy, nie wzgardzili tą Miłością, która jest największa, która się wyraziła przez Krzyż, a bez której życie ludzkie nie ma ani korzenia, ani sensu.
Proszę was o to przez pamięć i przez potężne wstawiennictwo Bogarodzicy z Jasnej Góry i wszystkich Jej sanktuariów na ziemi polskiej, przez pamięć św. Wojciecha, który zginął dla Chrystusa nad Bałtykiem, przez pamięć św. Stanisława, który legł pod mieczem królewskim na Skałce. Proszę was o to. Amen. (Kraków, 10 czerwca 1979 r.)
CZŁOWIEK SUMIENIA
Polska wola dzisiaj nade wszystko o ludzi sumienia!
Być człowiekiem sumienia, to znaczy przede wszystkim w każdej sytuacji swojego sumienia słuchać i jego głosu w sobie nie zagłuszać, choć jest on nieraz trudny i wymagający; to znaczy angażować się w dobro i pomnażać je w sobie i wokół siebie, a także nie godzić się nigdy na zło, w myśl słów św. Pawła: „Nie daj się zwyciężyć złu, ale zło dobrem zwyciężaj!” (Rz 12, 21).
Być człowiekiem sumienia to znaczy wymagać od siebie, podnosić się z własnych upadków, ciągle na nowo się nawracać. Być człowiekiem sumienia, to znaczy angażować się w budowanie królestwa Bożego: królestwa prawdy i życia, sprawiedliwości, miłości i pokoju, w naszych rodzinach, w społecznościach, w których żyjemy, i w całej Ojczyźnie; to znaczy także podejmować odważnie odpowiedzialność za sprawy publiczne: troszczyć się o dobro wspólne i nie zamykać oczu na biedy i potrzeby bliźnich, w duchu ewangelicznej solidarności: „Jeden drugiego brzemiona noście” (Ga 6, 2).
Bracia i siostry, Czas próby polskich sumień trwa! Musicie być mocni w wierze! Dzisiaj, kiedy zmagacie się o przyszły kształt życia społecznego i państwowego, pamiętajcie, iż zależy on przede wszystkim od tego, jaki będzie człowiek – jakie będzie jego sumienie. (Skoczów, 22 maja 1995 r.)
NASZE WESTERPLATTE
Każdy z Was, młodzi Przyjaciele, znajduje też w życiu jakieś swoje Westerplatte, jakiś wymiar zadań, które trzeba podjąć i wypełnić, jakąś słuszną sprawę, o którą nie można nie walczyć, jakiś obowiązek, powinność, od której nie można się uchylić, nie można zdezerterować. Wreszcie, jakiś porządek prawd i wartości, które trzeba utrzymać i obronić, tak jak to Westerplatte. Utrzymać i obronić, w sobie i wokół siebie, obronić dla siebie i dla innych.
Biskup Kozal, męczennik z Dachau, powiedział: „Od przegranej orężnej… bardziej przeraża upadek ducha u ludzi. Wątpiący staje się mimo woli sojusznikiem wroga”. (Westerplatte, 12 czerwca 1987 r.)
WSPÓŁPRACA Z BOGIEM
Nie dajcie się zwodzić wizji szybkiego zysku kosztem innych. Strzeżcie się wszelkich pokus wyzysku. W przeciwnym razie każde dzielenie Eucharystycznego Chleba stanie się dla was wyrzutem i oskarżeniem. Tych zaś, którzy podejmują jakikolwiek rodzaj pracy, zachęcam: spełniajcie ją odpowiedzialnie i solidnie. Podejmujcie obowiązki z duchu współpracy z Bogiem w dziele stwarzania świata. (Legnica, 2 czerwca 1997 r.)
SZUKANIE PRAWDY
Wolność publicznego wyrażania swoich poglądów jest wielkim dobrem społecznym, ale nie zapewnia ona wolności słowa. Niewiele daje wolność mówienia, jeśli słowo wypowiadane nie jest wolne. Jeśli jest spętane egocentryzmem, kłamstwem, podstępem, może nawet nienawiścią lub pogardą dla innych – dla tych na przykład, którzy różnią się narodowością, religią albo poglądami. Niewielki więc będzie pożytek z mówienia i pisania, jeśli słowo będzie używane nie po to, aby szukać prawdy, wyrażać prawdę i dzielić się nią, ale tylko po to, by zwyciężać w dyskusji i bronić swoje – może właśnie błędne – stanowisko.
Słowa mogą czasem wyrażać prawdę w sposób dla niej samej poniżający. Może się zdarzyć, ze człowiek mówi jakąś prawdę po to, żeby uzasadnić kłamstwo. Wielki zamęt wprowadza człowiek w nasz ludzki świat, jeśli prawdę próbuje oddać na służbę kłamstwa. Wielu ludziom trudniej wtedy rozpoznać, że ten świat jest Boży. Prawda zostaje poniżona także wówczas, gdy ni,e ma miłości do niej samej i do człowieka. (Olsztyn, 6 czerwca 1991 r.)
TO JEST MOJA MATKA, TA OJCZYZNA
„Oto matka moja i moi bracia”. Może dlatego mówię tak, jak mówię, ponieważ to jest moja matka, ta ziemia! To jest moja matka, ta Ojczyzna! To są moi bracia i siostry! I zrozumcie, wy wszyscy, którzy lekkomyślnie podchodzicie do tych spraw, zrozumcie, że te sprawy nie mogą mnie nie obchodzić, nie mogą mnie nie boleć! Was też powinny boleć! Łatwo jest zniszczyć, trudniej odbudować. Zbyt długo niszczono! Trzeba intensywnie odbudowywać! Nie można dalej lekkomyślnie niszczyć! (Kielce, lotnisko w Masłowie, 3 czerwca 1991 r.)
WŁADZA POLITYCZNA SŁUŻBĄ
Pamięć o moralnych przesłaniach „Solidarności”, a także o naszych, jakże często tragicznych doświadczeniach historycznych, winna dziś oddziaływać w większym stopniu na jakość polskiego życia zbiorowego, na styl uprawiania polityki czy jakiejkolwiek działalności publicznej, zwłaszcza takiej, która jest sprawowana na mocy społecznego wyboru i zaufania.
Służba narodowi musi być zawsze ukierunkowana na dobro wspólne, które zabezpiecza dobro każdego obywatela. Sobór Watykański II wypowiada się na ten temat bardzo jasno: „Wspólnota polityczna istnieje (…) dla dobra wspólnego, w którym znajduje ona pełne uzasadnienie i sens i z którego bierze swoje pierwotne i sobie właściwe prawo. Dobro zaś wspólne obejmuje sumę tych warunków życia społecznego, dzięki którym jednostki, rodziny i zrzeszenia mogą pełniej i łatwiej osiągnąć swoją własną doskonałość. (…) Porządek zatem społeczny i jego rozwój winien być nastawiony nieustannie na dobro osób, ponieważ od ich porządku winien być uzależniony porządek rzeczy, a nie na odwrót. (…) Porządek ów stale trzeba rozwijać, opierać na prawdzie, budować w sprawiedliwości, ożywiać miłością; w wolności zaś powinno się odnajdywać coraz pełniej ludzką równowagę” – to są cytaty z Gaudium et spes, konstytucji Vaticanum II (n. 74. 26).
W polskiej tradycji nie brakuje wzorców życia poświęconego całkowicie dobru wspólnemu naszego narodu. Te przykłady odwagi i pokory, wierności ideałom i poświęcenia wyzwalały najpiękniejsze uczucia i postawy u wielu Polaków, którzy bezinteresownie i z poświęceniem ratowali Ojczyznę, gdy była ona poddawana najcięższym próbom.
Jest oczywiste, że troska o dobro wspólne winna być realizowana przez wszystkich obywateli i winna się przejawiać we wszystkich sektorach życia społecznego. W szczególny jednak sposób ta troska o dobro wspólne jest wymagana w dziedzinie polityki. Mam tu na myśli tych, którzy oddają się całkowicie działalności politycznej, jak i poszczególnych obywateli. Wykonywanie władzy politycznej, czy to we wspólnocie, czy to w instytucjach reprezentujących państwo, powinno być ofiarną służbą człowiekowi i społeczeństwu, nie zaś szukaniem własnych czy grupowych korzyści z pominięciem dobra wspólnego całego narodu. (Przemówienie w polskim parlamencie 11 czerwca 1999 r.)
Tekst pochodzi z „Tygodnika Idziemy” – 20. czerwca 2010 r.

Vademecum wyborcze katolika – dokument Rady ds. Społecznych KEP
Kliknij w link

Budowa organów – Etap 5

W czwartek – 28. września – zakończył się 5 etap prac, związanych z budową organów piszczałkowych. Tym razem została zamontowana część najdłuższych piszczałek oraz dokonano lokowania piszczałek offsetowych.

Ks. Janusz Trojnar – proboszcz
Fotorelacja w: Budowa organów – Etap 5

Relikwie Bł. Rodziny Ulmów

W poniedziałek – 25. września 2023 r. – na stałe dla naszej parafii zostały przekazane relikwie Błogosławionej Rodziny Ulmów. Ich uroczystego wprowadzenia do naszej świątyni dokona ks. dr Roman Chowaniec – proboszcz w Markowej. Uczyni to na rozpoczęcie rekolekcji w środę – 27. 09. 2023 r. – o godzinie 18.00

Fotorelacja: Wprowadzenie Relikwii Bł. Rodziny Ulmów
Ks. Janusz Trojnar – proboszcz

Peregrynacja Obrazu NSPJ

Środa – 27. 09. 2023 r.
18.00 – Msza święta z kazaniem okolicznościowym
Ks. dr Roman Chowaniec – proboszcz w Markowej
Nowenna do świętego Józefa

Czwartek – 28. 09. 2023 r.
17.00 – Spowiedź święta
18.00 – Msza święta z kazaniem okolicznościowym
Ks. dr Roman Chowaniec – proboszcz w Markowej

Piątek – 29. 09. 2023 r.
18.00 – Powitanie Obrazu NSPJ
Msza święta – przewodniczy ks. bp Stanisław Jamrozek

Sobota – 30. 09. 2023 r.
08.00 – Msza święta (głównie dla starszych i chorych)
16.30 – Msza święta
Ks. dr Roman Chowaniec – proboszcz w Markowej
Pożegnanie Obrazu NSPJ
Modlitwa za Rodziny naszej Parafii
za wstawiennictwem błogosławionej Rodziny Ulmów
oraz ucałowanie Relikwii tejże Rodziny

Godzina święta

Przy Sercu Jezusowym serce człowieka uczy się poznawać,
jaki jest prawdziwy i jedyny sens jego życia i jego przeznaczenie:

przy Sercu Jezusowym serce człowieka nabiera zdolności miłowania
(Jan Paweł II)

Piątek – 29. 09. 2023 r.

20.00-21.00 – Dla wszystkich chętnych
Modlitwy prowadzi:
Akcja Katolicka (20.00-20.30);
Wspólnota Młodzieżowa (20.30-21.00)
21.00 – Apel Jasnogórski

Sobota – 30.09. 2023 r.

08.00 – Msza święta (głównie dla starszych i chorych)

08.30-09.30 – Ulica 3-go Maja w Muninie (numery 23 – 185) oraz Wodna;
09.30-10.30 – Ulica Południowa i Wrzosowa;
10.30-11.30 – Ulica Kolejowa oraz Zbożowa i 3 Maja w Jarosławiu;
11.30-12.30 – Ulica Przyjazna i Sportowa;
12.30-13.30 – Świętej Królowej Jadwigi, Ogrodowa, Pogodna i Leśna;
13.30-14.30 – Kwiatowa, Spacerowa, Dębowa i Zielona;
14.30-15.30 – Długa, Jasna, Morawska, Różana, Słoneczna i Wspólna;
15.30-16.30 – Jarosławska, Wąska, Krótka i Szkolna.

16.30 – Msza święta – pożegnanie Obrazu NSPJ

Propozycja spotkania rodzinnego
w ramach peregrynacji obrazu
Najświętszego Serca Jezusowego