Pomoc poszkodowanym przez pożar

Jak wiecie młode małżeństwo, które kilka tygodni temu – kupując dom w Muninie – zamieszkało w naszej Wspólnocie Parafialnej, w ostatni poniedziałek zostało dotknięte tragicznym w skutkach pożarem. Ich dom i to wszystko, co w nim było, doszczętnie spłonęło. Dlatego chciałbym, abyśmy jako parafia pw. Świętego Józefa, który szukał schronienia dla swojej Rodziny, pomogli tym osobom poszkodowanym przez pożar w odbudowie ich domu.
W związku z tym bardzo proszę o życzliwą ofiarność na ten cel. Członkowie Rady Parafialnej będą zbierać ofiary do puszek po każdej Mszy świętej przy naszym kościele w niedzielę 12 grudnia 2021 r.

Ks. Janusz Trojnar – proboszcz

Rok Świętego Józefa

Akt zawierzenia Narodu i Kościoła w Polsce św. Józefowi

W naszej parafii wspomniany Akt zawierzenia Narodu i Kościoła w Polsce świętemu Józefowi został odmówiony – w łączności z Sanktuarium w Kaliszu – 07. 10. 2021 r. W łączności z całą naszą Archidiecezją ponowimy go na zakończenie Roku Świętego Józefa – 08. 12. 2021 r. (środa) – podczas cotygodniowej Nowenny do Świętego Józefa.

Ks. Janusz Trojnar – proboszcz

Tematy do rozważań dla naszego dekanatu – Jarosław II

SŁUCHANIE:
Słuchanie jest pierwszym krokiem, ale wymaga ot­wartego umysłu i serca, bez uprzedzeń. W jaki sposób Bóg przemawia do nas poprzez głosy, które czasami ignorujemy? W jaki sposób wysłuchiwani są świeccy, zwłaszcza kobiety i mło­dzi ludzie? Co ułatwia lub utrudnia nasze słuchanie? Jak dobrze słuchamy tych, którzy są na peryferiach? W jaki sposób jest włączony wkład osób konsekrowanych, mężczyzn i kobiet? Jakie są ograniczenia w naszej zdolności słuchania, zwłasz­cza tych, którzy mają inne poglądy niż nasze własne? Jaka jest przestrzeń dla głosu mniejszości, zwłaszcza tych, którzy doświadczają ubóstwa, marginalizacji lub wykluczenia społecznego?

EKUMENIZM:
Dialog między chrześcijanami różnych wyznań, zjednoczonymi przez jeden chrzest, zajmuje szczególne miejsce na drodze synodalnej. Jakie relacje ma nasza wspólnota kościelna z członkami innych tradycji chrześcijańskich i wyznań? Co nas łączy i jak razem podążamy? Jakie owoce przyniosło nam wspólne podążanie? Jakie są trudności? Jak możemy zrobić następny krok we wspólnym podążaniu naprzód?

Dekanalną grupę synodalną będzie stanowić po trzech przedstawicieli z każdej parafii dekanatu. Zebranie naszej grupy synodalnej odbędzie się 4. grudnia 2021 roku o godz. 10.00 w podziemiach kościoła pw. Chrystusa Króla w Jarosławiu.

Ks. Janusz Trojnar – proboszcz