6 Niedziela Zwykła

1. Tak, jak ogłaszałem tydzień temu, dzisiaj w naszej parafii gościmy ks. dra Piotra Baraniewicza, który będzie przewodniczył naszym jesiennym misjom parafialnym, poprzedzającym obchody 70-lecia istnienia naszej parafii. W związku z powyższym rozpoczyna on dzisiaj nowennę miesięcy, podczas której będziemy prosić dla niego i dla nas o światło i moc Ducha Świętego – by księdza misjonarza wspierał swoją łaską dobry Bóg, a my byśmy byli otwarci na działanie tej łaski, a przez to godnie i owocnie przeżyli ów wyjątkowy czas.

2. Dzisiaj, we wspomnienie Matki Bożej z Lourdes, wypada Światowy Dzień Chorego, dlatego z tej okazji jutro – w poniedziałek – na Mszę świętą o godzinie 17.00, podczas której zostanie udzielony sakrament namaszczenia chorych, zapraszam wszystkie osoby chore i starsze. Rodziny i sąsiadów tych osób proszę, by pomóc im w dojściu lub dojechaniu do kościoła. Okazja do spowiedzi dla tych osób będzie pół godziny przed Mszą świętą.

3. W dniu dzisiejszym rozpoczyna się też Tydzień Trzeźwości, wprowadzający nas w okres Wielkiego Postu, dlatego Księga Abstynencka wyłożona jest pod chórem. Zachęcam do podejmowania stosownych postanowień.

4. W tym tygodniu wypada Środa Popielcowa. Wraz z tym dniem rozpoczyna się czterdziestodniowy okres Wielkiego Postu, w którym przez modlitwę, uczynki pokutne i czynną miłość bliźniego przygotowujemy się do Świąt Wielkanocnych. Czas ten w sposób szczególny przypomina nam o wielkiej wartości umartwienia i postu, podejmowanych w duchu pobożności i miłości bliźniego, a w tym roku liturgicznym wyjątkowo jesteśmy wezwani do tego, byśmy napełnieni Duchem Świętym szli i głosili Dobrą Nowinę o zbawieniu. Pamiętajmy też o tym, że post jest dopełnieniem modlitwy, a niektóry rodzaj złych duchów można pokonać tylko postem i modlitwą. W środę będą dwie Msze święte z obrzędem posypania głów popiołem: rano o godzinie 08.00 i po południu o godzinie 17.00.

5. Od Środy Popielcowej do I Niedzieli Wielkiego Postu wypadają Kwartalne Dni Modlitw o ducha pokuty.

6. W Środę Popielcową obowiązuje wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych i post ilościowy. Przypominam, że powstrzymanie się od pokarmów mięsnych obowiązuje wszystkich, którzy ukończyli 14 rok życia, natomiast post ilościowy obowiązuje wiernych, którzy ukończyli 18 rok życia, a nie rozpoczęli 60-go. Rodziców proszę jednak o to, by również ci, którzy z racji młodszego wieku nie są jeszcze związani obowiązkiem postu i wstrzemięźliwości, byli wprowadzani w autentycznego ducha pokuty. Papież Franciszek bardzo często przypomina o słowach: nie ma miłosierdzia bez ofiary, dlatego w Środę Popielcową będzie możliwość złożenia ofiary na tacę, jako jałmużny miłosierdzia, przeznaczonej na wyposażenie i działalność wspieranego już kilkakrotnie przez nas Domu Ulgi w Cierpieniu imieniem świętego Jana Pawła II w Jarosławiu.

7. Szczególnymi nabożeństwami Wielkiego Postu są: Droga Krzyżowa i Gorzkie Żale, do udziału, w których serdecznie zapraszam, przede wszystkim proszę o to dzieci i młodzież. Droga Krzyżowa dla dzieci będzie w czwartki o godzinie 16.00; Droga Krzyżowa dla wszystkich w piątki o 17.00 i po niej Msza święta. Natomiast w soboty po Mszy świętej Droga Krzyżowa dla młodzieży o godzinie 17.40. Przypominam, że za odprawienie Drogi Krzyżowej zyskuje się odpust zupełny pod zwykłymi warunkami. Odpust zupełny można również zyskać w piątki Wielkiego Postu za odmówienie po Komunii świętej, przed wizerunkiem Pana Jezusa Ukrzyżowanego, modlitwy „O dobry i najsłodszy Jezu”. Natomiast Gorzkie Żale będą w każdą niedzielę o godzinie 15.30 i po nich Msza święta.

8. Przyszła niedziela jest trzecią miesiąca, dlatego podczas Mszy świętych odbędzie się specjalna składka na tacę na rzecz dalszych prac przy naszej świątyni. Przy okazji pragnę poinformować, że w trzecią niedzielę stycznia zebraliśmy 3 000 złotych, za co bardzo serdecznie dziękuję. Bóg zapłać.

9. Bardzo serdecznie dziękuję osobom, które w minionym tygodniu sprzątały kościół i złożyły ofiarę. Natomiast w sobotę na godzinę 09.00 do sprzątania świątyni zapraszam osoby zamieszkałe w domach i blokach na ulicy 3 Maja i Zbożowej w Jarosławiu.