3 Niedziela Wielkanocna

  1. Dzisiaj rozpoczynamy Dziesiąty Ogólnopolski Tydzień Biblijny, którego hasłem są słowa Zmartwychwstałego Pana: Weźmijcie Ducha Świętego. Jest to temat nawiązujący do hasła przeżywanego Roku Duszpasterskiego: „Jesteśmy napełnieni Duchem Świętym”. Zechciejmy więc w tych dniach, w sposób szczególny, pochylić się nad tą wyjątkową Księgą, jaką jest Biblia i głębiej sięgnąć do skarbnicy Słowa Bożego, bo jak mówił święty Jan Paweł II: Pismo Święte jest jak orzeźwiająca woda i jak pożywienie, którym karmi się człowiek wierzący. Dlatego zachęcam wszystkich do jak najbliższych i najczęstszych kontaktów ze Słowem Bożym, do otwarcia się na jego działanie, na jego uzdrawiającą i stwórczą moc. Umiejętność czytania Pisma Świętego, ma podstawowe znaczenie dla każdego wierzącego. Jest pierwszym krokiem na drodze, której następne etapy to: medytacja i modlitwa w ścisłym sensie tego słowa znaczeniu. Właśnie modlitwa, inspirowana przez Pismo Święte, jest najważniejszą drogą rozwoju duchowości chrześcijańskiej. Kto potrafi poświęcić jej czas i siły, zbiera potem obfite owoce.
  1. Dzieci pierwszokomunijne, wraz z rodzicami, zapraszam we wtorek na Mszę świętą o godzinie 18.00, a po niej na spotkanie organizacyjne.
  1. Sakramentalny związek małżeński zamierzają zawrzeć następujące osoby: Łukasz Piotr Machała, syn Henryka i Agaty Wawrzyszko, zamieszkały w Muninie, ulica Wrzosowa 1 z Kingą Magdaleną Motyką, córką Kazimierza i Barbary Strawa, zamieszkałą w Zgodzie 48 – zapowiedź I. Kto by wiedział o przeszkodach małżeńskich zachodzących pomiędzy tymi osobami proszony jest o zgłoszenie tego faktu w kancelarii parafialnej.
  1. Bardzo serdecznie dziękuję tym osobom, które w minionym tygodniu sprzątały kościół i złożyły ofiarę, natomiast w sobotę na godzinę 09.00 do sprzątania świątyni zapraszam osoby zamieszkałe na ulicy Kolejowej, numery od 31 do 48. Podziękowania kieruję też pod adresem panów: Włodzimierza Warchoły, Tadeusza Żołnierza i Józefa Siedlarza za pomoc przy rozbieraniu Ciemnicy i Grobu Pańskiego.
  1. Przypominam, że w dniach od 12. do 21. lipca organizowana jest nasza parafialna pielgrzymka po sanktuariach Włoch. Zapisanych jest już ponad trzydzieści osób, kilka jeszcze się pytało. Dlatego bardzo proszę o zapisywanie się, gdyż już niedługo będę zamykał listę. Wszystkie szczegóły wywieszone są na tablicach ogłoszeń i umieszczone na naszej parafialnej stronie internetowej.