Niepodległa!

Jacek-Malczewski-Ojczyzna
Zmartwychwstała Polska
Po stu dwudziestu trzech latach
Jak Chrystus Zmartwychwstała.
W jedno – z trzech części powstała.
Sąsiedzi ją rozszarpali, skrzywdzili:
Rosja, Austria i Prusy – zabili.
Ale w mowie ojczystej
I chrześcijańskiej wierze,
Pod zaborami przetrwała.
I Zmartwychwstała!
W 1918 roku to było, 11 listopada,
Dzisiaj setna rocznica wolności przypada.
Tu i teraz więc przyrzekamy:
Polski i wiary nie oddamy!
Prędzej skonamy.
Przodkom dorównamy!

50eeb16971c02ceb72a40c3dcfe88058

Jesteśmy wybrańcami!
Sto lat wolności! Sto lat wolności!
Polska znów w Europie gości.
Nie gości, a mieszka na stałe
Polakom na chwałę!
W Europie osiemset lat już była
Na przeszło sto lat ją opuściła.
Rosja, Austria, Prusy to sprawiły…
Ale wróciła! Wróciła!
I te sto lat wolności, to nie był czas spokojny:
Przeżyła dwie światowe wojny,
Po drugiej – chwile pozornej wolności,
Komunizm, zryw „Solidarności”.
Dopiero niedawno niezawisła, niepodległa.
Nikomu nieuległa.
I to my dożyliśmy chwili prawdziwej wolności,
Usypanej z pokoleń – rodaków kości.
Jesteśmy Losu wybrańcami!
Na szczycie tego o co inni walczyli –
Bezkrwawej chwili.
Ale wybrańcy winni czuć,
Wdzięczność, pamięć, zobowiązanie.
To nas współczesnych – z historii zadanie.

Biel i czerwień są od 1831 roku naszymi barwami narodowymi. Mają one jednak dużo starsze korzenie. Sięgają średniowiecza - już w XIII wieku biały orzeł umieszczony został przez książęta piastowskie w czerwonym polu tarczy herbowej. Od tej pory zmieniającemu się stale wizerunkowi orła zawsze towarzyszyły biel i czerwień. Z czasem kolory te uzyskały samodzielne znaczenie w symbolice narodowej. Zaczęły się one pojawiać na tarczach i chorągwiach rycerskich, proporcach husarskich i sztandarach wojskowych.

My wszyscy z Orła
Z Orłem mieszkamy,
Orła wszyscy znamy.
Orzeł w godle, na fladze,
Pieczęciach, monetach, portretach.
W każdym z nas orzeł nastroszony:
Zakrzywiony dziób, ostre szpony.
Dzisiaj narodowe święto,
Wyjątkowy 11 listopada.
Chwalić się wręcz wypada.
Nie musimy być skromni –
Jesteśmy niezłomni!
My z Orła wszyscy.
Z Orłem mieszkamy,
Orła w piersiach mamy.
W orła locie – swoboda.
A w Polakach od wieków
Wolności potrzeba.
Nam swobody –
Jak skrzydłom nieba.
(Krzysztof Kubaszek, Zmartychwstała Polska, Jesteśmy wybrańcami, My wszyscy z Orła, w: Tak nam się odrodziła, Polska, Ojczyzna miła, Jarosław 2018, s. 25, 33, 15).

 

1

Dyrektor, Grono Pedagogiczne oraz Uczniowie
Szkoły Podstawowej w Muninie im. Tadeusza Kościuszki
mają zaszczyt zaprosić na gminne obchody
100-tnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości
oraz nadania sztandaru szkole
dnia 13 listopada 2018 r.
PLAN UROCZYSTOŚCI:
10.00 – Msza święta w kościele w Muninie
Po Mszy św. przejście do szkoły:
– ceremonia przekazania sztandaru,
– wystąpienia okolicznościowe,
– akademia przygotowana przez uczniów szkoły.

3