Nowy Rok bieży…

Wielu łask od Boga,
Ludzkiej życzliwości,
Pięknego zapisywania kart swojego życia
w Nowym Roku

1b7222b1-9f37-469e-8cd5-8bd0037a9377

Życzy Ks. Proboszcz