Rekolekjce Szkolne

w mocy bożego ducha 7

Rekolekcjonista – ks. mgr Sebastian Mucha
(wikariusz w parafii pw. Chrystusa Króla w Jarosławiu)
SZKOŁA PODSTAWOWA
KLASY: VII i VIII
GIMNAZJUM
KLASA III
CZWARTEK (14. 03. 2019 r.)
08.00 – Zawiązanie wspólnoty i film: „Helenka” (szkoła)
10.00-11.00 – Msza święta (kościół)
 PIĄTEK (15. 03. 2019 r.)
08.00 – Spotkanie rekolekcyjne (szkoła)
10.00-10.40 – Droga Krzyżowa (kościół)
 SZKOŁA PODSTAWOWA
KLASY: „0” – VI
CZWARTEK (14. 03. 2019 r.)
10.00 – Msza święta (kościół)
11.00-12.00 – Spotkanie rekolekcyjne (kościół)
PIĄTEK (15. 03. 2019 r.)
10.00 – Droga Krzyżowa (kościół)
11.00-12.00 – Spotkanie rekolekcyjne (szkoła)
Okazja do spowiedzi
PONIEDZIAŁEK (18. 03. 2019 r.)
Godz. 15.30–17.00

w mocy bożego ducha 8