18 Niedziela Zwykła

  1. Przypominam, że dzisiaj o godzinie 15.30 będzie zmiana tajemnic różańcowych, po niej wystawienie Najświętszego Sakramentu i Koronka do Miłosierdzia Bożego oraz o godzinie 16.00 Msza święta.
  1. W tym tygodniu w liturgii obchodzimy: we wtorek święto Przemienienia Pańskiego; w czwartek wspomnienie świętego Dominika, kapłana; w piątek święto świętej Teresy Benedykty od Krzyża (Edyty Stein), dziewicy i męczennicy – patronki Europy; w sobotę – świętego Wawrzyńca, diakona i męczennika.
  1. Bardzo serdecznie dziękuję osobom, które w ubiegłym tygodniu sprzątały kościół i złożyły ofiarę, natomiast w sobotę na godzinę 09.00 do sprzątania świątyni zapraszam osoby zamieszkałe na ulicach: Wspólnej, Leśnej i Zielonej.
  1. Przed każdym pierwszym piątkiem miesiąca (także dzisiaj) będę się starał umieszczać na naszej parafialnej stronie internetowej (w Ogłoszeniach) List do Chorych – Duszpasterza Chorych naszej Archidiecezji. Bardzo więc proszę, by pomóc osobom chorym i starszym w dotarciu do tego Listu od strony technicznej.
Kochani chorzy, zjednoczeni z Chrystusem Panem,
w darze Komunii świętej i w codziennej modlitwie!

 

edytaW tym szczególnym czasie wakacyjnym, szukania wytchnienia i odpoczynku z utęsknieniem czekamy na spotkanie Chrystusem Panem w darze Komunii Świętej. Aby żyć człowiek potrzebuje pokarmu – chleba powszedniego, o który modlimy się codzienne w modlitwie: ”Ojcze Nasz”. Ale jako ludzie wierzący potrzebujemy czegoś więcej, potrzebujemy duchowego pokarmu, który nas umocni, pokrzepi, sprawi, że na naszych ustach, nieraz tak mocno zaciśniętych w cierpieniu, pojawi się uśmiech. Ten duchowy pokarm przynosi nam kapłan w Komunii Świętej. Sam Chrystus Pan przychodzi do naszych serc. Nie ma większej radości od spotkania z Panem, dla którego otwieramy nasze serca. Tę radość płynącą z przyjęcia Komunii Świętej w tym miesiącu chcemy przeżywać wraz ze Świętą Teresą Benedyktą od Krzyża (Edytą Stein), dziewicą i męczennicą, patronką Europy.
Edyta Stein urodziła się 12.10.1891 r. we Wrocławiu jako jedenaste dziecko głęboko wierzących Żydów: Zygmunta i Augustyny. Z licznego rodzeństwa  wychowało się tylko siedmioro dzieci. Chociaż w domu gorliwie przestrzegano przepisów religii, Edyta popadła dość wcześnie w zobojętnienie religijne. Mając 20 lat uważała się za ateistkę. Niedługo po urodzeniu Edyty zmarł jej  ojciec. W wieku 6 lat Edyta rozpoczęła naukę w szkole, gdzie osiągała bardzo dobre wyniki. W 1911 r. z doskonałymi wynikami zdała egzamin dojrzałości i podjęła studia filozoficzne we Wrocławiu. Zgodnie ze swoimi zdolnościami intelektualnymi, nie chciała przyjmować nic, jeśli nie zbadała tego gruntownie sama. „Poszukiwanie prawdy było moją jedyną modlitwą” pisała później.
W 1921 r. dokonało się jej nawrócenie dzięki zetknięciu z autobiografią mistyczki i doktora Kościoła św. Teresy z Avila. Przeczytała tę książkę w ciągu jednej nocy i wreszcie szukając prawdy – znalazła Boga i Jego miłosierdzie, bo Bóg jest DROGĄ, PRAWDĄ i ŻYCIEM.
W naszych modlitwach niech towarzyszą nam następujące intencje:
Diecezjalna: Za zniewolonych przez nałogi, szczególnie przez nałóg alkoholizmu, o dar wyzwolenia.
Intencja Apostolstwa Chorych: Dziękując Bogu za świętość życia św. Teresy Benedykty, módlmy się za nasz kontynent, aby był na nowo wierny wartościom chrześcijańskim.
Z darem modlitwy i kapłańskim Błogosławieństwem
Duszpasterz chorych Ks. Marcin Hunia