27 Niedziela Zwykła

  1. Przypominam, że dzisiaj o godzinie 15.20 będzie zmiana tajemnic różańcowych, po niej nabożeństwo październikowe i następnie Msza święta.
  1. Jutro będziemy obchodzić wspomnienie NMP Różańcowej. Można powiedzieć, że jest to święto patronalne wszystkich Sióstr i Braci Różańcowych. Dlatego wszystkie Róże Żywego Różańca w sposób szczególny w tym dniu zapraszam na nabożeństwo październikowe, podczas którego będziemy się z wami i za was modlić.
  1. W najbliższą sobotę – 12. października – odbędzie się Archidiecezjalna Pielgrzymka Małżeństw i Rodzin do Sanktuarium MB Królowej Rodzin w Jarosławiu – Kolegiata. Ze względu na to, że jest bardzo blisko nie będę organizował jakiegoś wspólnego wyjazdu, ale zachęcam, by jak największa liczba małżeństw i rodzin z naszej parafii wzięła w tej pielgrzymce udział. Wszelkie szczegóły tej pielgrzymki umieszczone są na tablicy ogłoszeń, na okolicznościowym plakacie.

  1. W przyszłą niedzielę – 13. października – ostatnie w tym roku nabożeństwo fatimskie. Będzie ono połączone z nabożeństwem październikowym i rozpocznie się Mszą świętą o godzinie 16.00, po której wyruszymy w procesji wokół kościoła z figurą Matki Bożej Fatimskiej.
  1. W tym dniu również obchodzić będziemy XIX Dzień Papieski pod hasłem: „Wstańcie, chodźmy!”, którego celem jest lepsze poznanie nauczania świętego Jana Pawła II, a przez to wzmocnienie naszej wiary i płynącej z niej nadziei. Z tej też okazji odbędzie się zbiórka do puszek na rzecz Fundacji „Dzieło Nowego Tysiąclecia”.
  1. Bardzo serdecznie dziękuję tym osobom, które w ubiegłym tygodniu sprzątały kościół i złożyły ofiarę. Natomiast w sobotę na godzinę 09.00 do sprzątania świątyni zapraszam osoby zamieszkałe w domach na ulicy Południowej, numery od 1 do 20.
  1. Jak wielu z Was już wie, nasz dotychczasowy organista, pan Rafał Brudek, złożył rezygnację, gdyż – jak stwierdził – ze względów rodzinnych chce mniej pracować. Przede wszystkim nie chce pełnić funkcji organisty w dni powszednie. Znalazł więc pracę, która zasadniczo ma polegać na pełnieniu tej roli w niedziele przed południem. W związku z tym chciałbym bardzo serdecznie podziękować za jego siedmioletnią pracę organisty w naszej Parafii. Za jego życzliwość, sumienność, a także za bardzo dobre zżycie się z naszym Parafialnym Chórem Świętego Józefa i za jego profesjonalne prowadzenie oraz większe, czy mniejsze sukcesy. Wszystko to razem cieszy i skłania do powyższych podziękowań – Bóg zapłać! Z naszym Chórem pan Rafał wystąpi jeszcze 20. października w VIII Regionalnym Przeglądzie Chórów – Pieśni Maryjne w Lubaczowie. Zaistniała – nie ukrywam – zaskakująca mnie sytuacja sprawiła, że stanąłem przed niełatwym zadaniem znalezienia nowego organisty i to w bardzo krótkim czasie. Nie chcę bowiem, by organista grał tylko w niedziele. Jak słyszycie tej nowej roli w niedziele, święta i dni powszednie podjął się pan Remigiusz Osowski. W tym roku zdał on maturę i jest na trzecim roku szkoły organistowskiej w Przemyślu. Żywię więc nadzieję, że wspólnie będziemy rozwijać się muzycznie, a przez to oddawać chwałę Panu Bogu, także śpiewem. Panu Remigiuszowi życzę Bożego błogosławieństwa, opieki naszych Patronów i świętej Cecylii oraz owocnej i życzliwej współpracy z nami wszystkimi, wszak kto dobrze śpiewa, dwa razy się modli – miał mówić św. Augustyn.
Drodzy starsi i chorzy!
Zjednoczeni w modlitwie i cierpieniu z całym Kościołem.

 

franciszekPrzesuwając paciorki różańca w dłoni, pozdrawiam Was wraz z Maryją Królową Różańca Świętego. W miesiącu październiku trwając na modlitwie różańcowej wyczekujemy spotkania z kapłanem, który przyjdzie do nas z darem Komunii Świętej. To wielka radość, kiedy Chrystus Pan przychodzi do nas, pragnie nas umocnić, posilić i pocieszyć. Przyjmując Komunię Świętą niech przeniknie nas głębokie i żarliwe dziękczynienie. Dziękujmy Panu Jezusowi za to, że nie zostawia nas samych w naszych duchowych zmaganiach. Niech nasze serca przepełnia wdzięczność, a nie narzekanie i postawa buntu na cały świat. W budowaniu postawy wdzięczności w tym miesiącu Maryjnym niech towarzyszy nam postać św. Franciszka z Asyżu, czyli Jana Bernardone. Przyszedł na świat w Asyżu w 1182r., w zamożnej rodzinie kupieckiej. Wiódł życie zgodne z uciechami młodości, a także wojownicze. Brał udział w wojnie między Asyżem a Perugią, papiestwa z Fryderykiem II. Został uwięziony i odbywał karę wciąż pełen rycerskich ambicji. Za sprawą snu, w którym Pan Bóg wzywał Go do życia konsekrowanego i odbudowy Kościoła, przyjął odzienie żebraka, sam się nawrócił i zaczął nawracać z początku swoich kompanów rycerskiego życia, później i wielu innych. Z nich to powstała wspólnota Braci Mniejszych, a Kościół Matki Bożej Anielskiej w Asyżu stał się kolebką Zakonu. Po powrocie z Jerozolimy zainscenizował Grób Pański, i dał początek Bożonarodzeniowej szopce i corocznym jasełkom. Nie był to koniec, a początek świętości Franciszka, ponieważ na dwa lata przed śmiercią Pan Bóg obdarzył Go łaską stygmatów i tak został pierwszym stygmatykiem w Kościele. Niech Franciszkańskie pozdrowienie: „Pokój i Dobro”, jak i przyjęta nań odpowiedź: „zawsze i wszędzie” wypełni po brzegi naszą codzienność.

 

W naszych modlitwach niech towarzyszą nam
następujące intencje:
Diecezjalna:
O dary Ducha Świętego dla pasterzy Kościoła.
Intencja Apostolstwa Chorych:
Przesuwając paciorki różańca szczególną modlitwą otoczmy
osoby cierpiące,
które nie potrafią odnaleźć się w swojej codzienności.
Z darem modlitwy i kapłańskim Błogosławieństwem
Duszpasterz chorych Ks. Marcin Hunia