Prośba ks. proboszcza

Nie ukrywam, że jest to dla mnie bardzo trudna decyzja, ale w związku z wprowadzeniem stanu zagrożenia epidemicznego, a zarazem stosując się do zaleceń Episkopatu  Polski, naszego Księdza Arcybiskupa oraz zarządzeń Władz Świeckich zachęcam do pozostania w domach i skorzystania z dyspensy od obowiązku uczestnictwa w niedzielnych Mszach świętych (obowiązuje nakaz, że na jednej Mszy świętej może być tylko 50 osób). Te osoby, które mimo wszystko wybiorą się do kościoła proszę, by zachowały od siebie bezpieczną odległość i stosowały się do podstawowych zasad higieny.

Równocześnie odwołuję tegoroczne, uroczyste obchody odpustowe ku czci naszego patrona, świętego Józefa (19. marca, jak w zwykłym dniu będzie tylko jedna Msza święta o godzinie 17.00). Dodam, że w tym dniu – jak zawsze – można zyskać odpust zupełny pod zwykłymi warunkami, np. za odmówienie Cząstki Różańca w swojej rodzinie. Przypominam, że zwykłe warunki to: stan łaski uświęcającej, przyjęcie Komunii świętej i modlitwa w intencjach Ojca Świętego. By umożliwić spełnienie warunku przyjęcia Komunii świętej od godziny 09.00 do 10.00 sukcesywnie będziemy Jej udzielać, tak, by w kościele nie było w jednym momencie więcej niż 50 osób. Skoro o odpustach mówię, to dodam, że Sanktuarium Jasnogórskie otrzymało przywilej odpustu zupełnego „in perpetuo”, czyli ma „wieczystą moc” (dany jest na stałe, na zawsze) dla wszystkich wiernych nawiedzających to święte miejsce. Dokument został podpisany przez papieża Franciszka 22. lutego, w święto Katedry św. Piotra. Odpust można uzyskać pod zwykłymi warunkami, czyli będąc w stanie łaski uświęcającej, przyjęciu Komunii i modlitwie w intencjach Ojca Świętego. Do warunków odpustu jasnogórskiego należy dołączyć: nawiedzenie Jasnej Góry w formie pielgrzymki oraz modlitwę o wierność Polski jej chrześcijańskiemu powołaniu, wypraszanie nowych powołań kapłańskich i zakonnych oraz w intencji obrony instytucji rodziny. Co jest szczególnie ważne w obecnym czasie, z daru odpustu w wyjątkowych sytuacjach, np. choroby, podeszłego wieku lub z innych ważnych powodów, skorzystać mogą także osoby pozostające w domach, które nie mogą przybyć do Sanktuarium, ale które wyrażą takie pragnienie i modlić się będą przed jakimkolwiek obrazem Matki Bożej Jasnogórskiej. Bardzo też proszę, by 19. marca w swoich rodzinach odmówić Litanię do świętego Józefa i poniższy Akt poświęcenia się świętemu Józefowi.

Na czas trwania stanu zagrożenia epidemicznego odwołuję w niedziele nabożeństwa Gorzkich Żali oraz w czwartki nabożeństwa Drogi Krzyżowej dla dzieci.

Bez zmian pozostają godziny Mszy świętych w niedziele i dni powszednie oraz nabożeństw Drogi Krzyżowej w piątki. Wraz z księdzem Piotrem służymy posługą w konfesjonale, jak zawsze pół godziny przed nabożeństwami.

Przy obecnym dostępie do różnych środków przekazu można bez najmniejszego problemu słuchać i oglądać transmisje Mszy świętych i nabożeństw. Transmisje codzienne: na stronach http://jasnagora.pl/ i https://episkopat.pl/ – Msze Święte odprawiane w kaplicy Matki Bożej Częstochowskiej na Jasnej Górze; w Radiu FARA – Msza święta o godz. 7.00 oraz po południu według programu; w TVP 1 – Msza święta o godzinie 07.00; w TVP 3 – Msza święta o godzinie 20.00. Transmisje w niedziele: w TVP 1 – Msza święta o godz. 07.00 i 11.00; w Polskim Radio – Program Pierwszy – Msza święta o godzinie 09.00 i 19.00; w Telewizji Trwam – Msza święta o godz. 09.30; w TV Polonia – Msza święta o godz.13.00; w Radio FARA – Gorzkie Żale o godz. 17.00.

Zachęcam też do przeczytania ogłoszeń.

Ks. proboszcz, Janusz Trojnar

Akt poświęcenia się świętemu Józefowi

Święty Józefie, mój najmilszy Ojcze, po Jezusie i Maryi najdroższy mojemu sercu, Tobie się powierzam i oddaję, jak powierzyli się Twej opiece Boży Syn i Jego Przeczysta Matka. Przyjmij mnie za swoje dziecko, bo ja na całe życie obieram Cię za Ojca, Opiekuna, Obrońcę i Przewodnika mej duszy. O mój najlepszy Ojcze, święty Józefie, prowadź mnie prostą drogą do Jezusa i Maryi. Naucz mnie kochać wszystkich czystą miłością i być gotowym do poświęceń dla bliźnich. Naucz walczyć z pokusami ciała, świata i szatana i znosić w cichości każdy krzyż, jaki mnie spotka. Naucz pokory i posłuszeństwa woli Bożej. O najdroższy święty Józefie, bądź Piastunem mej duszy, odkupionej Krwią Chrystusa. Czuwaj nade mną, jak strzegłeś Dzieciątka Jezus, a ja Ci przyrzekam wierność, miłość i całkowite posłuszeństwo, bo ufam, że za Twym wstawiennictwem będę zbawiony. Nie patrz na moją nędzę, ale dla miłości Jezusa i Maryi przyjmij mnie pod swą Ojcowską opiekę. Amen.