Czerwiec miesiącem Serca Jezusowego

W tym roku przeżywamy jubileusz stulecia poświęcenia naszej Ojczyzny Najświętszemu Sercu Pana Jezusa. Dokonane ono zostało 27 lipca 1920 roku w bardzo trudnym okresie naszej historii – gdy pod Warszawą stały już wojska bolszewickie, a klęska Polaków wydawała się przesądzona. W obliczu tego zagrożenia cały Episkopat pod przewodnictwem prymasa Polski kardynała Edmunda Dalbora, chcąc uprosić ratunek dla kraju, poświęcili na Jasnej Górze Polskę Bożemu Sercu. W akcie dokonanym przez Episkopat zawarte było także zobowiązanie: «A my, polscy biskupi, idąc śladem poprzedników naszych, którzy pierwsi uprosili zaprowadzenie Mszy Świętej do Twojego Serca, przyrzekamy Tobie, Najświętsze Serce Jezusa, w tej uroczystej chwili, że będziemy szerzyli wśród wiernych – a zwłaszcza w seminariach duchownych – nabożeństwo do Boskiego Serca Twego i zachęcali rodziny, aby poświęcały się Twemu Sercu»”.

Przyjmij nas, o Serce Najświętsze

Pomnij, o Boskie Serce Jezusa, na to wszystko, coś uczyniło, aby zbawić nasze dusze,
i nie pozwól, żeby one zginęły. Pomnij na wieczną i nieskończoną miłość, jaką masz dla nich.
Nie odrzucaj tych dusz, które przychodzą do Ciebie,
upadając pod ciężarem swej nędzy i przyciśnięte cierpieniem.
Ulituj się nad naszą nędzą, ulituj się nad nami wśród niebezpieczeństw,
jakie nam grożą ze wszystkich stron. Ulituj się nad nami, jęczącymi
i wzdychającymi wśród cierpień życia codziennego.
Pełni ufności i miłości przychodzimy do Twego Serca,
jako do Serca najlepszego z Ojców, najczulszego
i najbardziej współczującego Przyjaciela.
Przyjmij nas, o Serce Najświętsze,
w swym nieskończonym dla nas miłosierdziu.
Daj nam odczuć skutki Twego współczucia i Twojej miłości.
Okaż się naszym Wspomożycielem, naszym Pośrednikiem wobec Ojca
i przez zasługi Twej Przenajdroższej Krwi użycz nam siły w niemocy,
pociechy w utrapieniach oraz łaski do miłowania Ciebie w czasie
i posiadania Cię w wieczności. Amen.

św. Józef Sebastian Pelczar