24 Niedziela Zwykła

1. Przypominam, że dzisiaj o godzinie 15.10 będzie zmiana tajemnic różańcowych, po niej Nabożeństwo Fatimskie i Msza święta. Po Mszach świętych do puszek zbierane są ofiary na renowację zabytków w Ziemi Świętej.

2. W tym tygodniu w liturgii obchodzimy: w poniedziałek święto Podwyższenia Krzyża; we wtorek wspomnienie NMP Bolesnej; w środę – świętych męczenników: Korneliusza, papieża i Cypriana, biskupa; w piątek święto świętego Stanisława Kostki, zakonnika – patrona Polski oraz patrona dzieci i młodzieży.

3. W tym tygodniu wypadają Kwartalne Dni Modlitw za Dzieci i Młodzież – tzw. Suche Dni.

4. „Budujmy więzi” to – jak już słyszeliśmy – hasło tegorocznego, X Tygodnia Wychowania w naszej Ojczyźnie. Potrzeba relacji należy do najważniejszych potrzeb człowieka. Przeżywanie wiary polega na rozwijaniu relacji z Bogiem. Relacje małżeńskie i relacje pomiędzy rodzicami a dziećmi mają fundamentalne znaczenie dla procesu wychowania, począwszy od wczesnego dzieciństwa. Proces ten opiera się też na relacjach w rodzeństwie, na więziach łączących członków rodziny oraz na relacjach z nauczycielami i wychowawcami. Zaburzenie którejś z tych relacji wpływa w bardzo niekorzystny sposób na dojrzałość wychowanka, a negatywne skutki takich braków mogą towarzyszyć człowiekowi nawet do końca życia. Dlatego w tym tygodniu, w sposób szczególny, będziemy się modlić o budowanie właściwych relacji z Panem Bogiem i drugim człowiekiem.

5. Właśnie w Tygodniu Wychowania zapraszam rodziców dzieci trzecich klas SP, które mają przyjąć I Komunię świętą na Mszę świętą we wtorek, a po niej na spotkanie organizacyjne. Natomiast rodziców młodzieży ósmych klas, która ma przyjąć sakrament bierzmowania zapraszam na nabożeństwa w środę, a po nich na spotkanie organizacyjne. Przy okazji kolejny raz przypominam, że w całej naszej archidiecezji obowiązuje zasada, że wspomniane sakramenty przyjmuje się w parafii zamieszkania dzieci i młodzieży, a nie w parafii, na terenie której leży szkoła, do której uczniowie uczęszczają.

6. Przyszła niedziela jest trzecią miesiąca, dlatego podczas Mszy świętych odbędzie się specjalna składka na tacę na rzecz dalszych prac przy naszej świątyni. Przy okazji pragnę poinformować, że od trzeciej niedzieli sierpnia zebraliśmy 4 550 złotych, za co bardzo serdecznie dziękuję. Bóg zapłać! Informuję też, że do zapłaty pozostała nam część kosztów ostatniego z wykonanych witraży.

7. Sakramentalny związek małżeński zamierzają zawrzeć następujące osoby: Grzegorz Sebastian Leśniowski, syn Zbigniewa i Stanisławy Plęs, pochodzący z naszej parafii z Sabiną Teresą Hołowacz, córką Kazimierza i Jadwigi Wróbel, pochodzącą z naszej parafii – zapowiedź I. Kto by wiedział o przeszkodach małżeńskich zachodzących pomiędzy tymi osobami proszony jest o zgłoszenie tego faktu w kancelarii parafialnej.

8. Bardzo serdecznie dziękuję tym osobom, które w ubiegłym tygodniu sprzątały kościół i złożyły ofiarę. Natomiast w tym tygodniu do sprzątania świątyni zapraszam osoby zamieszkałe w domach na ulicach: Wodnej, numery 2 i 4 oraz 3-go Maja w Muninie, numery od 23 do 40. Ze względu na sobotnią pielgrzymkę, sprzątanie będzie w piątek po Mszy świętej, czyli około godziny 18.40.

9. Zapraszam młodzież, począwszy od VII klasy szkoły podstawowej, do włączenia się do parafialnej wspólnoty młodzieżowej. Jej spotkania odbywają się w każdy piątek, a rozpoczynają się Mszą świętą o godzinie 18.00. Natomiast spotkania dla ministrantów będą się odbywać w każdą sobotę: Msza święta o godzinie 18.00, a po niej zbiórka w kościele lub na jego zapleczu – zapraszam tych, którzy już są i jeszcze nie są ministrantami. Powyższe spotkania poprowadzi ks. Piotr. Z kolei spotkanie organizacyjne Dziewczęcej Służy Maryi z siostrą Ewą odbędzie się w środę w starym kościółku o godzinie 17.00 (wtedy zostanie ustalony dzień i godzina spotkań). Spotkania tych grup już w tym tygodniu. Po raz kolejny zachęcam też wszystkich chętnych do przyłączenia się do naszego Chóru Parafialnego świętego Józefa. Próby odbywają się zasadniczo we wtorki i w czwartki po Mszy świętej. Zgłoszenia przyjmuje dyrygent – pani Magdalena Lipczyńska-Gąsior.

10. W najbliższą sobotę – 19. września (tradycyjnie w trzecią sobotę miesiąca września) – zapraszam na pieszą pielgrzymkę do sanktuarium Matki Bożej w Chłopicach. Wyjście na szlak pielgrzymi z naszego kościoła o godzinie 08.00. Ze względu na trwającą pandemię koronawirusa nie będzie odpoczynku i wspólnego posiłku w Morawsku. Po bezpośrednim dojściu do Chłopic będzie czas na odpoczynek, prywatną modlitwę oraz ewentualny, własny posiłek. O godzinie 11.00 będzie Msza święta. Po niej powrót do Muniny, indywidualnie zorganizowanymi środkami transportu. Do tego pielgrzymowania zachęcam wszystkich chętnych, przede wszystkim naszą młodzież, tym bardziej, że w tym tygodniu obchodzimy święto świętego Stanisława Kostki – patrona młodzieży. Na pielgrzymce proszę stosować maseczki lub zachowywać od siebie zalecaną odległość. Dobrze by też było mieć przy sobie płyn do dezynfekcji dłoni.