Ogłoszenie

Jezus powiedział do tłumów: „Z czym porównamy królestwo Boże lub w jakiej przypowieści je przedstawimy? Jest ono jak ziarnko gorczycy; gdy się je wsiewa w ziemię, jest najmniejsze ze wszystkich nasion na ziemi. Lecz wsiane, wyrasta i staje się większe od innych jarzyn; wypuszcza wielkie gałęzie, tak że ptaki powietrzne gnieżdżą się w jego cieniu” (z niedzielnej Ewangelii).

XI Niedziela Zwykła Rok „B”
13. 06. 2021 r.

Ze względu na to, iż od 13. czerwca w kościele może być zajętych 50% miejsc, a od 26. czerwca – 75% (do limitu nie wlicza się osób zaszczepionych na Covid-19), od tej niedzieli nie będzie podziału parafii na rejony, na poszczególne Msze święte. Serdecznie zapraszam do wspólnej modlitwy.

Ks. Janusz Trojnar – proboszcz