Odpust

UROCZYSTOŚĆ ODPUSTOWA
KU CZCI MB POCIESZENIA

Czwartek – 02. 09. 2021 r.

16.30-18.00 – Spowiedź święta

Niedziela – 05. 09. 2021 r.

08.00 – Msza święta (prymaria)
Kazanie głosi ks. dr Łukasz Jastrzębski
Diecezjalny Duszpasterz LSO

11.30 – Msza święta (suma)
Sumie przewodniczy i kazanie głosi
ks. dr Łukasz Jastrzębski Diecezjalny Duszpasterz LSO

16.00 – Msza święta (popołudniowa)
Kazanie głosi ks. dr Łukasz Jastrzębski
Diecezjalny Duszpasterz LSO