Uroczystość Zesłania Ducha Świętego
Zielone Świątki

W 50 dni od Zmartwychwstania, Bóg zesłał na zgromadzonych w Wieczerniku, zapowiedzianego przez Jezusa, Pocieszyciela – Ducha Świętego (Dz 2,1-6): Kiedy nadszedł wreszcie dzień Pięćdziesiątnicy, znajdowali się wszyscy razem na tym samym miejscu. Nagle dał się słyszeć z nieba szum, jakby uderzenie gwałtownego wiatru, i napełnił cały dom, w którym przebywali. Ukazały się im też języki jakby z ognia, które się rozdzieliły, i na każdym z nich spoczął jeden. I wszyscy zostali napełnieni Duchem Świętym, i zaczęli mówić obcymi językami, tak jak im Duch pozwalał mówić. Przebywali wtedy w Jerozolimie pobożni Żydzi ze wszystkich narodów pod słońcem. Kiedy więc powstał ów szum, zbiegli się tłumnie i zdumieli, bo każdy słyszał, jak przemawiali w jego własnym języku.
W Wieczerniku zgromadzeni byli wtedy Maryja, Matka Jezusa i Apostołowie. Po Zesłaniu Ducha Świętego Kościół wychodzi z ukrycia i rozpoczyna publiczne głoszenie Ewangelii. Bowiem od pojmania Chrystusa, aż do tej pory Apostołowie w Wieczerniku się ukrywali. Działalność publiczną inauguruje Pierwszy spośród Apostołów święty Piotr przemową do tłumów, które zbiegły się pod Wieczernik na odgłos szumu.
Dzień Zesłania Ducha Świętego jest najważniejszym świętem poświęconym Trzeciej Osobie Boskiej – Duchowi Świętemu, który utwierdza i uświęca Stworzenie.
W Polsce święto Zesłania Ducha Świętego nosi potoczną nazwę „Zielonych Świątek” od zwyczaju przystrajania kościołów, kapliczek i domów „majem” – czyli gałązkami młodych drzew, a także tataraku, pałki wodnej… Wokół unosi się zapach młodej zieleni.