Odpust

UROCZYSTOŚĆ ODPUSTOWA
KU CZCI MB POCIESZENIA

Czwartek – 01. 09. 2022 r.

16.30-18.00 – Spowiedź święta

Niedziela – 04. 09. 2022 r.

08.00 – Msza święta (prymaria)
Kazanie głosi o. Jacek Skupień
Przeor Klasztoru OO. Dominikanów w Jarosławiu

11.30 – Msza święta (suma)
Sumie przewodniczy i kazanie głosi
o. Jacek Skupień – Przeor Klasztoru OO. Dominikanów w Jarosławiu

16.00 – Msza święta (popołudniowa)
Kazanie głosi o. Jacek Skupień
Przeor Klasztoru OO. Dominikanów w Jarosławiu