Alleluja! Jezus żyje!

Alleluja, Jezus żyje!
Już Go dłużej grób nie kryje.
Jak powiedział ZMARTWYCHWSTAŁ!

Pusty grób nie mówi nam pustych słów!
On wypełnia naszą pustkę…
On rozjaśnia nasze ciemności…
On spełnia nasze tęsknoty za wiecznym trwaniem…
On dodaje nam odwagi, by wejść…
On jest bramą … do Życia, gdzie na wieki brzmieć będzie radosne ALLELUJA!

Święta Wielkiej Nocy to czas otuchy i nadziei,
czas odradzania się wiary w siłę Chrystusa i w siłę człowieka.
Niech więc Zmartwychwstanie Pańskie, które niesie odrodzenie duchowe,
napełni Was wszystkich Bożym pokojem i wiarą.
Ks. Janusz Trojnar – proboszcz