2 Niedziela Wielkanocna Rok „A”

1. W drugą Niedzielę Wielkanocną, czyli dzisiaj, obchodzimy Święto Miłosierdzia Bożego. Dlatego po każdej Mszy świętej, przy wystawionym Najświętszym Sakramencie, odmówimy Koronkę do Miłosierdzia Bożego, zawierzając siebie, naszą parafię, Kościół i świat Miłosierdziu Bożemu oraz prosząc o pokój na świecie. Przy okazji pragnę przypomnieć – kolejny raz – że na terenie całej Polski za pobożne odmówienie Koronki do Miłosierdzia Bożego w kościele lub kaplicy wobec Najświętszego Sakramentu Eucharystii, publicznie wystawionego lub też przechowywanego w tabernakulum, można zyskać odpust zupełny pod zwykłymi warunkami, czyli trzeba być w stanie łaski uświęcającej, przyjąć w danym dniu Komunię świętą, odmówić modlitwę w intencjach Ojca Świętego oraz być wolnym od przywiązania do jakiegokolwiek grzechu. Natomiast ci wierni, którzy z powodu choroby (lub innej słusznej racji) nie będą mogli wyjść z domu, ale odmówią Koronkę do Miłosierdzia Bożego z ufnością i z pragnieniem Miłosierdzia dla siebie oraz gotowością okazania go innym, to pod zwykłymi warunkami również zyskują odpust zupełny.

2. Dzisiaj też, wraz z całym Kościołem w Polsce, rozpoczynamy 79. Tydzień Miłosierdzia. Jego hasłem będą słowa papieża Franciszka: „Skoro dostąpiliśmy miłosierdzia, stańmy się miłosierni”. W tym duchu przeżywajmy więc ten Tydzień. Przypominam, że po Mszach świętych odbywa się zbiórka do puszek na potrzeby „Caritas”.

3. Dzieci pierwszokomunijne – wraz z rodzicami – zapraszam na Mszę świętą we wtorek i na spotkanie organizacyjne po niej.

4. Uczniów klas czwartych szkoły podstawowej, którzy będą przeżywać pierwszą rocznicę I Komunii świętej – wraz z rodzicami – zapraszam na Mszę świętą w czwartek i na spotkanie organizacyjne po niej. Dodam, że pierwsze spotkanie dla tych osób odbyło się 22. marca. Na trzynaścioro dzieci, które przystępowały do I Komunii na to spotkanie przyszli rodzice tylko pięciorga dzieci. Bardzo proszę, by na spotkanie czwartkowe przyszedł rodzic każdego z tych dzieci, by pewne sprawy stały się jasne.

5. Bardzo serdecznie dziękuję tym osobom, które w minionym tygodniu sprzątały kościół i złożyły ofiarę. Natomiast w sobotę na godzinę 09.00  do sprzątania świątyni zapraszam osoby zamieszkałe na ulicy Wąskiej, numery od 13 do 28.

6. Bardzo proszę o wpłacanie za prenumeratę czasopisma „Niedziela” – drugi kwartał – w wysokości 125 złotych.

7. W przyszłą niedzielę po Mszach świętych przed kościołem uczniowie naszej szkoły – pod opieką nauczycieli – w ramach akcji: „Pola Nadziei” będą zbierać ofiary na rzecz Hospicjum imienia świętego Jana Pawła II w Jarosławiu. Ze swojej strony zachęcam do hojnego i życzliwego włączenia się w to dzieło.