Adoracja Najświętszego Sakramentu

Munina
29. 11. 2023 r. (środa)

08.00 – Msza święta

08.30-09.30 – Ulica 3-go Maja w Muninie (numery 23 – 185) i Wodna;
09.30-10.30 – Ulica Południowa oraz Zbożowa i 3 Maja w Jarosławiu;
10.30-11.30 – Ulica Kolejowa i Wrzosowa;
11.30-12.30 – Ulica Przyjazna i Sportowa;
12.30-13.30 – Ulica Świętej Królowej Jadwigi, Ogrodowa, Pogodna i Leśna;
13.30-14.30 – Ulica Kwiatowa, Spacerowa, Dębowa i Zielona;
14.30-15.30 – Ulica Długa, Jasna, Morawska, Różana, Słoneczna i Wspólna;
15.30-16.30 – Ulica Jarosławska, Wąska, Krótka i Szkolna.

17.00 – Msza święta