Wizyta duszpasterska

Ksiądz Proboszcz:

Poniedziałek (08. 01. 2024 r.) mieszkańcy ulic: Wodnej (2 i 4); oraz 3-go Maja w Muninie (do numeru 48parzyste i nieparzyste – po stronie plebani);

Wtorek (09. 01. 2024 r.) – mieszkańcy ulicy 3-go Maja w Muninie (numery 49 do 105 – numery parzyste i nieparzyste tylko po stronie plebani);

Środa (10. 01. 2024 r.) – mieszkańcy ulicy 3-go Maja w Muninie (numery 107 do 185 – numery tylko nieparzyste – po stronie plebani);

Czwartek (11. 01. 2024 r.) mieszkańcy ulicy Jarosławskiej;

Piątek (12. 01. 2024 r.) – mieszkańcy ulicy Wąskiej;

Sobota (13. 01. 2024 r.) – mieszkańcy ulicy 3-go Maja w Muninie (numery 64 do 152 – numery tylko parzyste – po stronie kościoła);

Poniedziałek (15. 01. 2024 r.) mieszkańcy ulicy Południowej (numery 1 do 65numery tylko nieparzyste);

Wtorek (16. 01. 2024 r.) – mieszkańcy ulicy Południowej (numery 2 do 84 – numery tylko parzyste);

Środa (17. 01. 2024 r.) – mieszkańcy ulicy Południowej (pozostałe numery parzyste i nieparzyste);

Czwartek (18. 01. 2024 r.) – mieszkańcy ulicy Krótkiej;

Piątek (19. 01. 2024 r.) – mieszkańcy ulicy Wrzosowej;

Sobota (20. 01. 2024 r.) – mieszkańcy ulicy Szkolnej i Sportowej.

Ks. Wikariusz:

Poniedziałek (08. 01. 2024 r.)–mieszkańcy ulic: Świętej Królowej Jadwigi; Ogrodowej i Leśnej;

Wtorek (09. 01. 2024 r.) – mieszkańcy ulic: Pogodnej i Kwiatowej;

Środa (10. 01. 2024 r.) – mieszkańcy ulic: Spacerowej i Słonecznej;

Czwartek (11. 01. 2024 r.) – mieszkańcy ulic: Dębowej i Wspólnej;

Piątek (12. 01. 2024 r.) – mieszkańcy ulicy Przyjaznej (tylko numery parzyste);

Sobota (13. 01. 2024 r.) mieszkańcy ulic: Jasnej i Przyjaznej (na Przyjaznej tylko numery nieparzyste) oraz Zielonej;

Poniedziałek (15. 01. 2024 r.) – mieszkańcy bloków na ulicy Zbożowej 5 i 9a w Jarosławiu;

Wtorek (16. 01. 2024 r.) – mieszkańcy domów z ulic: 3 Maja i Zbożowej z aglomeracji Jarosławskiej oraz mieszkańcy ulic: Długiej i Różanej;

Środa (17. 01. 2024 r.) – mieszkańcy ulicy Kolejowej (numery 2 do 50 – numery parzyste);

Czwartek (18. 01. 2024 r.) – mieszkańcy ulicy Kolejowej numery 52 do 106 – numery parzyste);

Piątek (19. 01. 2024 r.) – mieszkańcy bloków na ulicy Kolejowej oraz mieszkańcy ulic: Morawskiej i Powstańców Styczniowych;

Sobota (20. 01. 2024 r.) – mieszkańcy ulicy Kolejowej (numery 1 do 75 – numery nieparzyste).

Od poniedziałku do piątku kolęda
rozpoczyna się od godziny 15.00 i trwa do około godziny 20.30;
W soboty od godziny 09.00 i trwa do około godziny 15.00
.

Ks. Janusz Trojnar – proboszcz