Nabożeństwa Wielkopostne

Droga Krzyżowa

Dla dzieci w środy Wielkiego Postu o godzinie 16.15
Ogólna w piątki Wielkiego Postu o godzinie 17.00

Gorzkie Żale

W niedziele Wielkiego Postu o godzinie 15.30