Porządek adoracji

Tak, jednej godziny nie mogliście czuwać ze mną ?!
(Mt 26, 40)

GODZINY ADORACJI
NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU

WIELKI CZWARTEK

GODZINY ADORACJI ADORUJĄCY
19.30 – 20.30 Akcja Katolicka

WIELKI PIĄTEK

08.00 – 09.00 Ulica Świętej Królowej Jadwigi i Ogrodowa
09.00 – 10.00 Ulica Kwiatowa i Jasna
10.00 – 11.00 Ulica Spacerowa
11.00 – 12.00 Ulica Wspólna, Leśna i Zielona
12.00 – 13.00 Ulica Dębowa, Słoneczna i Morawska
13.00 – 14.00 Ulica Pogodna, Długa i Różana
14.00 – 15.00 Ulica Przyjazna, numery: 1-25
15.00 – 16.00 Ulica Przyjazna, numery: 26-90
16.00 – 17.00 Ulica Kolejowa, numery: 1-35
17.00 – 18.00 Ulica Kolejowa, numery: 36-70
19.30 – 20.00 Chór Parafialny
20.00 – 21.00 Ulica Kolejowa, numery: 71-129
21.00 – 22.00 Ulica Południowa 1-30

WIELKA SOBOTA

08.00 – 09.00 Ulica Południowa, numery: 31-60
09.00 – 10.00 Ulica Południowa, numery: 61-110
10.00 – 11.00 Ulica Szkolna i Sportowa
11.00 – 12.00 Ulica Wrzosowa i Krótka
12.00 – 13.00 Ulica Wąska; Jarosław – Ulica Zbożowa i 3 Maja
13.00 – 14.00 Ulica Jarosławska i Wodna
14.00 – 15.00 Ulica 3-go Maja w Muninie, numery: 23-60
15.00 – 16.00 Ulica 3-go Maja w Muninie, numery: 61-100
16.00 – 17.00 Ulica 3-go Maja w Muninie, numery: 101-140
17.00 – 18.00 Ulica 3-go Maja w Muninie, numery: 141-185