3 Niedziela Wielkanocna Rok „B”

1. Dzisiaj rozpoczynamy XVI Ogólnopolski Tydzień Biblijny, którego tematem przewodnim są słowa: „Powołani do wspólnoty – Komunii z Bogiem i bliźnimi w Kościele”. Celem tego wydarzenia jest ponowne odkrywanie i pogłębianie znaczenia Słowa Bożego w życiu Kościoła i w osobistym życiu wiernych. Tegoroczne obchody rozpocznie VIII Narodowe Czytanie Pisma Świętego, którego hasłem są słowa: „Trwali w nauce Apostołów i we wspólnocie”. Przedmiotem wspólnotowej lektury będą tym razem fragmenty Dziejów Apostolskich. Informacje dotyczące obchodów tego Tygodnia umieściłem na naszej parafialnej stronie internetowej.

2. Dzieci pierwszokomunijne – wraz z rodzicami – zapraszam we wtorek na Mszę świętą o godzinie 18.00, a po niej na spotkanie organizacyjne.

3. Przyszła niedziela jest trzecią miesiąca, dlatego podczas Mszy świętych odbędzie się specjalna składka na tacę na rzecz dalszych prac w naszej świątyni. Przy okazji pragnę poinformować, że w trzecią niedzielę marca zebraliśmy 4 350 złotych, za co bardzo serdecznie dziękuję. Bóg zapłać.

4. Bardzo serdecznie dziękuję tym osobom, które w minionym tygodniu sprzątały kościół i złożyły ofiarę, natomiast w sobotę na godzinę 09.00  do sprzątania świątyni zapraszam osoby zamieszkałe na ulicy Spacerowej.

5. Podziękowania kieruję też pod adresem siostry Ancilli oraz panów: Włodzimierza Warchoły, Tadeusza Żołnierza, Józefa Siedlarza, Marka Nowaka, Andrzeja Gwoździa, Krzysztofa Siary, Michała Serkisa, Wiesława Oronowicza i Wojciecha Brzezińskiego za pomoc przy rozbieraniu Kaplicy Ciemnicy i Grobu Pańskiego.

6. W przyszłą niedzielę po Mszach świętych przed kościołem uczniowie naszej szkoły – pod opieką nauczycieli – w ramach akcji: „Pola Nadziei” będą zbierać ofiary na rzecz Hospicjum imienia świętego Jana Pawła II w Jarosławiu. Ze swojej strony zachęcam do hojnego i życzliwego włączenia się w to dzieło.

7. Od najbliższego piątku do niedzieli (19-21. 04. 2024 r.) w Jarosławiu (parafia pw. NMP Królowej Polski) odbędą się warsztaty muzyki liturgicznej. Są one skierowane zarówno do młodzieży, jak i osób dorosłych. Wszelkie szczegóły są na okolicznościowym plakacie. Ja ze swojej strony bardzo serdecznie zachęcam do wzięcia w nich udziału.

8. Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski zwrócił się z apelem, by dzisiejszą niedzielę uczynić dniem szczególnej modlitwy w obronie życia poczętego. Poprosił, aby we wszystkich kościołach w Polsce, na każdej Mszy Świętej, modlić się w tej intencji. Dlatego także i my na koniec każdej Eucharystii tak ważną sprawę zawierzajmy opiece świętego Józefa – Głowie Najświętszej Rodziny i naszemu Patronowi: Do Ciebie, święty Józefie, uciekamy się w naszej niedoli. Wezwawszy pomocy Twej Najświętszej Oblubienicy z ufnością również błagamy o Twoją opiekę. Przez miłość, która Cię łączyła z Niepokalaną Dziewicą Bogarodzicą i przez ojcowską Twą troskliwość, którą otaczałeś Dziecię Jezus, pokornie błagamy: wejrzyj łaskawie na dziedzictwo, które Jezus Chrystus nabył Krwią swoją i swoim potężnym wstawiennictwem dopomóż nam w naszych potrzebach.

Opatrznościowy Stróżu Bożej Rodziny, czuwaj nad wybranym potomstwem Jezusa Chrystusa. Oddal od nas, ukochany Ojcze, wszelką zarazę błędów i zepsucia. Potężny nasz Wybawco, przybądź nam łaskawie z niebiańską pomocą w tej walce z mocami ciemności. A jak niegdyś uratowałeś Dziecię Jezus z niebezpieczeństwa, które groziło Jego życiu, tak teraz broń świętego Kościoła Bożego od wrogich zasadzek i od wszelkich przeciwności.

Otaczaj każdego z nas nieustanną opieką, abyśmy za Twoim przykładem i Twoją pomocą wsparci mogli żyć świątobliwie, umrzeć pobożnie i osiągnąć wieczną szczęśliwość w niebie. Amen (Modlitwa papieża Leona XIII).