Pielgrzymka Sióstr

09. kwietnia 2021 roku do naszej świątyni – kościoła stacyjnego, z racji Roku Świętego Józefa – pielgrzymowały Siostry Służebniczki Starowiejskie (Zgromadzenie Sióstr NMP Niepokalanie Poczętej), na czele z Matką Prowincjalną Janiną Wołoszyn. Do wspólnej modlitwy Sióstr w Muninie dołączyły między innymi siostry z Przemyśla, Chłopic i Jarosławia, które wypraszały łaski potrzebne dla całego Zgromadzenia.

Uroczystość odpustowa

UROCZYSTOŚĆ ODPUSTOWA
PIĄTEK – 19. 03. 2021 r.

08.00 – Msza święta (prymaria)
Kazanie głosi ks. Mariusz Woźny – ojciec duchowny w WSD w Przemyślu

10.30 – Msza święta (suma)
Sumie przewodniczy i kazanie głosi ks. bp Krzysztof Chudzio

Transmisja na żywo – chcąc oglądać kliknij w poniższy link:

youtube.com/channel/UCzUGiTKv5SO4IuwJLDM9T2g/live

17.00 – Msza święta popołudniowa
Kazanie głosi ks. Mariusz Woźny – ojciec duchowny w WSD w Przemyślu

Adoracja

CZWARTEK – 18. 03. 2021 r.

08.00 – Msza święta

08.30-10.00 – Okazja do spowiedzi

08.30-09.30 – Ulica 3-go Maja w Muninie (numery 23 – 185) oraz Wodna;

09.30-10.30 – Ulica Południowa i Sportowa;

10.30-11.30 – Ulica Kolejowa;

11.30-12.30 – Ulica Przyjazna i Szkolna;

12.30-13.30 – Świętej Królowej Jadwigi, Ogrodowa, Pogodna i Leśna;

13.30-14.30 – Kwiatowa, Spacerowa, Dębowa, Zielona i Wrzosowa;

14.30-15.30 – Długa, Jasna, Morawska, Różana, Słoneczna i Wspólna;

15.30-16.30 – Jarosławska, Wąska, Krótka, Zbożowa i 3 Maja w Jarosławiu;

16.00-17.00 – Okazja do spowiedzi

17.00 – Msza święta

Nasz Kościół Stacyjny

Tradycja Liturgii Stacyjnej zrodziła się w Rzymie, gdzie przez kilka pierwszych wieków chrześcijaństwa biskup Rzymu nie miał „swojego” kościoła. Katedra biskupa Rzymu została wybudowana dopiero po roku 313. poza terenami zamieszkiwanymi przez chrześcijan. Papież nawiedzał rzymskie kościoły tytularne, by sprawować w nich uroczystą Eucharystię, w której uczestniczyli przedstawiciele wszystkich siedmiu regionów kościelnych Rzymu. Przybycie biskupa Rzymu do lokalnej wspólnoty nadawało Eucharystii szczególnie uroczysty charakter. Drugie „źródło” świątyń stacyjnych to kościoły związane z kultem świętych – szczególnie męczenników. Z tej praktyki wyrósł w starożytnym Rzymie zwyczaj pielgrzymowania od jednego grobu męczennika do drugiego, szczególnie w Wielkim Poście. Tradycja wielkopostnych kościołów stacyjnych była kultywowana w Rzymie aż do początków XIV wieku. Przywrócono ją tam w roku 1979.

Liturgiczne „wędrowanie” papieża po rzymskich kościołach – z biegiem czasu – nie ograniczało się jedynie do okresu Wielkiego Postu, lecz trwało cały rok, obejmując najważniejsze święta i okresy liturgiczne. Liturgię tę podjęło z czasem wiele innych stolic biskupich. Okazją do tego stały się różne wydarzenia w życiu Kościoła. Tym razem Rok Świętego Józefa.

Rok św. Józefa rozpoczął się 8. grudnia 2020 r. i potrwa do 8. grudnia 2021. W tym czasie – jak czytamy w Dekrecie Penitencjarii Apostolskiej – wszyscy wierni będą mogli na jego wzór wzmacniać codziennie własne życie wiary, w pełni realizując wolę Bożą. Ten wyjątkowy rok upamiętnia 150. rocznicę ogłoszenia św. Józefa patronem Kościoła powszechnego.

Kierując się tym przesłaniem, metropolita przemyski, ks. abp Adam Szal – chcąc ożywienia kultu i nabożeństwa do świętego Józefa – wydał Dekret dotyczący Roku Świętego Józefa. W tym celu ustanowił Kościoły Stacyjne, czyli te, którym patronuje Oblubieniec Najświętszej Maryi Panny (wśród nich także naszą świątynię). Zachęcił również do modlitwy za wstawiennictwem św. Józefa i odwiedzenia ustanowionych Kościołów Stacyjnych, gdzie będzie można uzyskać odpust zupełny (warunki podane są m.in. we wspomnianym Dekrecie).

W naszej świątyni szczególnymi okazjami modlitwy do świętego Józefa są: coroczny odpust – 19. marca; cotygodniowa nowenna do świętego Józefa – każda środa po Mszy świętej; codzienna Litania do świętego Józefa – po Mszy świętej.

Modlitwa z listu apostolskiego Patris corde
odmawiana codziennie, od ponad 40 lat, po Jutrzni
przez papieża Franciszka:

Chwalebny patriarcho, święty Józefie, w którego mocy jest uczynienie możliwym tego, co niemożliwe, spiesz mi na pomoc w chwilach niepokoju i trudności. Weź pod swoją obronę sytuacje bardzo poważne i trudne, które ci powierzam, by miały szczęśliwe rozwiązanie. Mój ukochany Ojcze, w tobie pokładam całą ufność moją. Niech nie mówią, że przyzywałem ciebie na próżno, a skoro z Jezusem i Maryją możesz wszystko uczynić, ukaż mi, że twoja dobroć jest tak wielka jak twoja moc. Amen.

Modlitwy do świętego Józefa umieszczone są w zakładce: Patroni. Święty Józef – Oblubieniec NMP