Duszpasterze

PROBOSZCZ

Ks. dr Janusz Trojnar
Urodzony 03. 03. 1965 r.; święcony 13. 06. 1990 r.;
w parafii od 26. 08. 2006 r.

REZYDENT

Ks. dr Piotr Dziuk
Urodzony 12. 10. 1980 r.; święcony 04. 06. 2006 r.;
w parafii od 24. 08. 2019 r.
(jako wikariusz posługiwał w parafii: 22. 08. 2009 r. – 23. 08. 2014 r.)