Duszpasterze

PROBOSZCZ

Ks. dr Janusz Trojnar
Urodzony 03. 03. 1965 r.; święcony 13. 06. 1990 r.;
w parafii od 26. 08. 2006 r.

REZYDENT

Ks. mgr lic. Łukasz Szydełko
Urodzony 06. 09. 1983 r.; święcony 10. 05. 2008 r.;
w parafii od 25. 08. 2022 r.
(Duszpasterz Akademicki przy PWSTiE w Jarosławiu)