Duszpasterze

PROBOSZCZ

Ks. dr Janusz Trojnar
Urodzony 03. 03. 1965 r.; święcony 13. 06. 1990 r.;
w parafii od 26. 08. 2006 r.

WIKARIUSZ

Ks. mgr Daniel Odor
Urodzony 08. 12. 1978 r.; święcony 15. 05. 2005 r.;
w parafii od 25. 08. 2023 r.