Dziewczęca Służba Maryi

dsm_2
Hasłem DSM jest:
Przez Maryję do Jezusa
Celem DSM jest poznanie życia Maryi oraz naśladowanie Jej w codziennym życiu, przez wzajemną miłość służbę i otwartość. Cechy te winny charakteryzować każdą „Maryjkę” i tak powinna żyć także w swoim środowisku, a więc w rodzinie i szkole.
Dziewczęta zgromadzone w grupie starają się postępować według tzw. maryjnych zasad. Od Maryi uczą się chętnego posłuszeństwa, życia w zgodzie z innymi, prawdziwej radości, wybierania tego co trudne, a przede wszystkim miłowania Jezusa.

„Pięć Zadań Dziecka Maryi”.

Dziewczynki:
  • Mają być posłuszne swoim rodzicom i wychowawcom;
  • Żyć w zgodzie i miłości, aby zaproszony przez tę miłość Chrystus mieszkał we wspólnocie Dziewczęcej Służby Maryjnej;
  • Mają wszędzie nieść radość – zwłaszcza tam, gdzie są ludzie samotni, smutni i cierpiący;
  • Do ofiary Maryi, która łączyła się z męką swego Boskiego Syna wciąż mają dodawać drobne umartwienia, ofiary i dobre czyny;
  • Stałym pragnieniem dziewczynek ma być to, aby żyły stale w łasce i przyjaźni z Jezusem.

34

Cudowny Medalik Maryi Niepokalanej, który otrzymują dziewczynki ma się stać ich tarczą w walce ze złem i przypominać, że należą do Maryi, jako Jej dzieci.
W naszej Parafii spotkania DSM
odbywają się w każdy piątek
o godzinie 16.30 (zaplecze kościoła)