Kontakt

Parafia rzymskokatolicka pw. św. Józefa w Muninie – kościół parafialny
ul. 3-go Maja 76
37-514 Munina

Parafia rzymskokatolicka pw. św. Józefa w Muninie – kaplica cmentarna
ul. 3-go Maja 76a
37-514 Munina

Parafia rzymskokatolicka pw. św. Józefa w Muninie – plebania
ul. Szkolna 1
37-514 Munina

Telefony:
16 623 12 77 – kancelaria

Email:
kontakt@parafiamunina.pl

Kancelaria:

Chrzest święty:
1. Do kancelarii należy zgłosić się przynajmniej 2 tygodnie  przed planowaną datą chrztu.
2. W kancelarii należy przedstawić akt urodzenia dziecka.
3. Świadkowie chrztu (chrzestni) spoza parafii przedstawiają zaświadczenia od swoich duszpasterzy (z miejsca aktualnego zamieszkania), że mogą pełnić tę funkcję.

Sakrament bierzmowania:
1. Do sakramentu bierzmowania przygotowuje się młodzież, począwszy od klasy VI szkoły podstawowej.
2. Przygotowanie to odbywa się w parafii zamieszkania, niezależnie od szkoły, w której młodzież się uczy.
3. Uczniowie klas VI osobiście zgłaszają chęć przygotowania się do bierzmowania (rodzice potwierdzają to na piśmie).
4. Pozostałe sprawy organizacyjne przekazywane są na pierwszym spotkaniu kandydatów do bierzmowania.

Eucharystia:
1. Do pierwszej Komunii Świętej przygotowują się dzieci klas III szkoły podstawowej.
2. Przygotowanie to powinno być realizowane w ramach spotkań (raz w miesiącu) w parafii zamieszkania dziecka.
3. Rodzice dzieci ochrzczonych poza parafią, powinni dostarczyć świadectwo chrztu do końca października.

Pokuta i pojednanie:
1. Z sakramentu pokuty można skorzystać w kościele parafialnym pół godziny przed nabożeństwami.
2. Spowiedź jest także organizowana z racji I piątków miesiąca (godzinę przed nabożeństwami).
3. Spowiedź przed Odpustami, przed Uroczystością Narodzenia Pańskiego oraz przed Uroczystością Zmartwychwstania Pańskiego w terminach podanych w ogłoszeniach.

Namaszczenie chorych:
1. Zawsze na życzenie chorego, zgłoszonego przez rodzinę oraz w pierwsze piątki miesiąca, przed Świętami Bożego Narodzenia i Wielkanocą – w domu chorego.
2. Podczas Parafialnego Dnia Chorego (co roku 11. lutego) – w kościele.

Małżeństwo:
1. Narzeczeni pragnący zawrzeć sakramentalny związek małżeński powinni się zgłosić do kancelarii parafialnej przynajmniej 3 miesiące przed planowaną datą ślubu.
2. Powinni przedstawić następujące dokumenty: aktualne świadectwo chrztu i bierzmowania (w przypadku przyjęcia tych sakramentów poza parafią); zaświadczenie z USC o braku przeszkód wynikających z prawa cywilnego (ślub konkordatowy) – nie dotyczy to nupturientów, którzy zawarli wcześniej związek cywilny; świadectwo ukończenia katechizacji w zakresie szkoły podstawowej i ponadpodstawowej lub uzupełniony „Indeks formacji chrześcijańskiej”; świadectwo ukończenia katechezy przedmałżeńskiej (kurs przedmałżeński) oraz zaświadczenie o odbyciu spotkań w poradni rodzinnej dla narzeczonych; aktualne dowody tożsamości.

Spotkania dla narzeczonych (katecheza przedmałżeńska):

1. W ramach Dekanatu:
– Parafia pw. NMP Królowej Polski – Jarosław, ul. 3-Maja 12, tel. 16 621 62 56;

2. W okolicy:
– Kolegiata pw. Bożego Ciała – Jarosław, Plac Ks. Piotra Skargi 2, tel. 16 621 24 60;
– Klasztor oo. Franciszkanów – Jarosław, ul. Jana Pawła II 16, tel. 16 621 22 45;
– Parafia pw. NSPJ – Szówsko, ul. Kościelna 16, tel. 16 623 37 00.

3. Katechezy weekendowe (obecnie także on-line):
– Dom Rekolekcyjny w Rzepedzi (Rzepedź 72, tel. 13 46 78 450);
– Ośrodek KSM „Nadzieja” (Wybrzeże 35a – koło Dubiecka, tel. 601 874 450).

Poradnia Rodzinna:

W ramach Dekanatu:
– Parafia pw. NMP Królowej Polski – Jarosław, ul. 3-Maja 12, tel. 16 621 62 56; kom. 796 377 504:
* Psycholog: poniedziałek (16.00-17.00);
* Pedagog: poniedziałek (17.30-18.30);
* Doradca rodzinny: wtorek (17.00-18.00);
* Instruktor Creighton (problemy z płodnością): 3. wtorek miesiąca (18.00-19.00);
* Ksiądz: 2. wtorek miesiąca (15.00-16.00);
* Prawnik: 2. i 4. piątek miesiąca (18.15-19.15).

Ważna informacja:

Poniższe dokumenty są wydawane w oparciu o Dekret Ogólny w sprawie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim. W związku z powyższym:
1. Świadectwo chrztu może zostać wydana wyłącznie osobom, których akt dotyczy, jeżeli są pełnoletnie oraz, w przypadku aktu osób małoletnich, ich rodzicom lub prawnym opiekunom.
2. Inne osoby mogą je otrzymać wyłącznie na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez osoby, których dane dotyczą.
3. Świadectwo chrztu może również zostać przesłane do parafii zamieszkania osoby wnioskującej o wydanie dokumentu i tam może zostać odebrane – po zweryfikowaniu tożsamości i uprawnień osoby odbierającej (np. pełnomocnictwa).
4. Takie same zasady obowiązują przy wydawaniu świadectwa aktu małżeństwa oraz przy wydawaniu innych zaświadczeń (np. zaświadczeń dla chrzestnych, opinii o religijności itp.).
5. Świadectwa i kopie aktów chrztu i małżeństwa osób zmarłych oraz świadectwo i kopia aktu zgonu mogą także być wydawane krewnym, spadkobiercom lub innym osobom, które wykażą interes prawny.