Nowa Świątynia

W roku 1994 parafia Munina przeżywała wizytację księdza arcybiskupa Józefa Michalika, który w powizytacyjnym dekrecie wskazał na potrzebę budowy nowego kościoła. Ówczesny proboszcz, ks. Ryszard Ośmak, wraz ze wspólnotą parafialną rozpoczął przygotowania do realizacji zaleceń ordynariusza. Od 1996 r. trwała m.in. systematyczna zbiórka środków finansowych, przeznaczonych na pokrycie kosztów związanych z budową świątyni.
Kolejny proboszcz, ks. Jan Woźniak, kontynuował zamierzenia swojego poprzednika. Do prac przy budowie nowej świątyni przystąpiono w roku 2002. Rozpoczęły się one bezpośrednio po tym, jak ksiądz arcybiskup Józef Michalik, w obecności kapłanów, zaproszonych gości i licznie zgromadzonych parafian, dokonał uroczystego poświęcenia placu pod budowę kościoła. Autorem projektu świątyni był jarosławski architekt, inżynier Stanisław Babinetz. Podjęte dzieło realizowane było bardzo sprawnie, a to zaowocowało tym, że jesienią kolejnego roku zakończono główne prace budowlane i w związku z tym 19 listopada 2003 r. – w Roku Jubileuszu 25-lecia Pontyfikatu Papieża Jana Pawła II – parafia przeżyła doniosłe wydarzenie, jakim było wmurowanie kamienia węgielnego. Uroczystości tej przewodniczył ksiądz arcybiskup Józef Michalik.
Kolejnym etapem działań były dalsze prace wykończeniowe, a przede wszystkim wystrój wnętrza kościoła, autorstwa architekta Dariusza Jasiewicza z Jarosławia, który to odcinek prac zasadniczo był i jest kontynuowany przez proboszcza, ks. Janusza Trojnara.
Pięknym zwieńczeniem prac była konsekracja nowej świątyni parafialnej p.w. świętego Józefa w Muninie, której 31. 10. 2010 roku dokonał ksiądz arcybiskup Józef Michalik. Ta piękna i podniosła uroczystość – przy udziale licznie zebranego duchowieństwa, gospodarzy parafii i zaproszonych gości – przyczyniła się do tego, że parafianie nie przestali angażować się w to, by ich parafialny dom rodzinny oraz jego obejście stawały się w dalszym ciągu coraz piękniejsze.