Zaplecze kościoła

Parafianie z Muniny zaangażowali się też bardzo mocno w wykończenie zaplecza kościoła, które służy obecnie jako świetlica dla dzieci, a także miejsce spotkań dla różnych grup i wspólnot działających w parafii. Jest to bardzo ważne przedsięwzięcie w życiu parafii, gdyż chcąc budować wspólnotę parafialną, trzeba też pamiętać o małych wspólnotach i poszczególnym człowieku.