Różaniec do granic

rozaniec_dogranic_foto

Archidiecezja Przemyska
włącza się w ogólnopolską akcję modlitewną pod nazwą:
„Różaniec do granic”.
Wielka modlitwa zaplanowana jest na sobotę, 7 października 2017 roku (Święto Matki Bożej Różańcowej), na zakończenie obchodów 100. rocznicy Objawień Fatimskich, w przededniu 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Tego dnia, wierni naszej Ojczyzny udadzą się na pielgrzymie szlaki wzdłuż granic Polski i otoczą nasz kraj swoją obecnością i modlitwą.
Ogólne informacje o akcji:
 1. Różaniec ma miejsce jednego dnia – w sobotę, 7 października 2017 r.
 2. Pielgrzymi udają się do wyznaczonych kościołów stacyjnych, w całej Polsce na Mszę Świętą o godz. 11.00. Nasza Parafia w ramach dekanatu przydzielona jest do parafii Stubno. Gdyby ktoś chciał się wybrać wspólnie autokarem to można się zapisać u ks. proboszcza z Muniny. Zapisy do środy – 27. września.
 3. Po Mszy św. odbywa się nabożeństwo maryjne, według jednego, zatwierdzonego scenariusza.
 4. Po nabożeństwie, o godz. 13.00 pielgrzymi będą mieli przerwę na posiłek (we własnym zakresie). Następnie udadzą się do wyznaczonych punktów modlitwy.
 5. O 14.00 rozpocznie się wspólna modlitwa różańcowa wzdłuż – wyznaczonej przez Księży Proboszczów kościołów stacyjnych – linii modlitwy. Będą odmawiane cztery części różańca: dwie za Polskę (odmawiamy zwróceni twarzą do wnętrza kraju), dwie za świat (odmawiamy zwróceni twarzą do świata). Po dwóch częściach różańca, odmawiać będziemy koronkę do Miłosierdzia Bożego.
Więcej informacji na stronie: www.rozaniecdogranic.pl.

 

RDG

Pielgrzymka do Chłopic

dsc_2786-2m2-1170x450

16. 09. 2017 r. (sobota)

07.00 Wyjście na pielgrzymi szlak z kościoła p.w. św. Józefa w Muninie
08.30 Kawa i herbata (z własnym prowiantem) przy plebani w Morawsku
10.30 Msza święta w sanktuarium w Chłopicach
11.30 Kawa i herbata (z własnym prowiantem) przy plebani w Chłopicach
12.15 Droga Krzyżowa obok Sanktuarium w Chłopicach
13.30 Powrót do Muniny

Akt Poświęcenia Rodziny

Niepok_Serce_Maryi_foto

Niepokalana, Wszechpośredniczko Łask, nieba i ziemi Królowo, Ucieczko grzesznych i Matko nasza najmiłościwsza,
ja,…………………………………………………………………………………….., klękam przed Bogiem i Tobą, Maryjo, w obecności Aniołów i Świętych, aby oddać siebie i moją rodzinę Twojemu Niepokalanemu Sercu:

 

Najświętsza Maryjo Panno, oddaję Tobie całe nasze życie: plany, zamiary, pragnienia, czyny, cierpienia, dobra duchowe i doczesne, duszę i ciało, wolę i wolność, przeszłość, teraźniejszość i przyszłość, godzinę śmierci i całą wieczność, a nadto moich bliskich i dzieci nienarodzone. Pod panowanie Twojego Niepokalanego Serca oddaję wszystko, co jeszcze nie należy do Ciebie. Tobie zawierzam także to, co w naszym życiu rodzinnym jest trudne i bolesne, zwłaszcza rany zadane przez grzech i szatana, prosząc o ich uleczenie. Uwolnij i zachowaj wszystkich od zniewoleń demonicznych oraz ulecz wszelkie konsekwencje grzechów.

 

O Maryjo, przez Twoje Niepokalane Serce uczyń każdą chwilę naszego życia czystym aktem miłości do Chrystusa. Pragniemy pracować, modlić się i cierpieć, walczyć i umierać dla rozszerzenia Królestwa Najświętszego Serca Jezusowego. Wzbudź w nas wstręt do grzechu oraz uczyń nasze serca czystymi, mężnymi i pokornymi. Dopomóż, abyśmy stali się wiernymi uczniami i naśladowcami Jezusa.

 

Rozwijaj w naszej rodzinie życie w łasce uświęcającej i wierność sakramentom. Wychowuj w Twojej szkole miłości, abyśmy osiągnęli świętość. Spraw, by nasza rodzina całkowicie należała do Ciebie i wszystko czyniła z Tobą, przez Ciebie i dla Ciebie. Z Tobą, Maryjo, pragniemy kochać Boga, Kościół, Ojczyznę i im wiernie służyć. Niech przez Twoje Niepokalane Serce, Maryjo, w naszej rodzinie wzrasta Królestwo Najświętszego Serca Jezusowego. Amen.
OBOWIĄZKI
wypływające z poświęcenia
Niepokalanemu Sercu Maryi
„Poświęcenie się Bogurodzicy jest aktem religijnym i jako taki zawiera w sobie głęboki sens, pociągając za sobą pewne zobowiązania. Żaden bowiem akt religijny, choćby najuroczyściej dokonany, nie ma żadnego sensu, jeśli nie wywoła silnego i trwałego oddźwięku w naszej woli. Poświęcić się Niepokalanemu Sercu to związać się wewnętrznie z Jej życzeniami, które należy wypełniać. Na tym właśnie polega nasz duchowy związek z Nią, który nie jest niczym innym, jak służbą dla niej, służebnictwem.
Kult służebnictwa maryjnego w pełnym i właściwym znaczeniu obejmuje poddanie się pod władzę i rozkazy Maryi jako naszej Matki i Królowej. Królowanie zaś Maryi nad nami nie ma oczywiście innego celu, jak upodobnienia nas do obrazu Jej Syna i wprowadzenie w nasze życie Jego Królestwa. Właściwe bowiem królowanie Maryi jest jednym z aspektów Królestwa Chrystusowego, które w życiu Maryi ukazało się w formie najczystszej. Kierując nas do Jezusa Chrystusa wychowuje nas Ona według swego wzoru” (Ks. Jan Drozd SDS).
Siostra Łucja przypomina:
„Poświęcenie jest ostoją naszej modlitwy, stanowi siłę, która ją podtrzymuje. Przede wszystkim chodzi o poświęcenie nas samych, naszych nieprawych upodobań, wyrzeczenie się naszych grzesznych upodobań mających swe źródło w zmysłowości, egoizmie, wygodnictwie i ambicji. Na drugim miejscu, poświęcenia przyjmowane i podejmowane dobrowolnie, by ofiarować je Panu, jako pokorny dar naszej miłości i naszej wdzięczności. To właśnie ta modlitwa i poświęcenie, których oczekują Serca Jezusa i Maryi, by przyjąć je i zanieść je Ojcu jako owoc kontynuacji Jego Dzieła Odkupienia, dla zbawienia Ludzkości” (Przesłanie z Fatimy).
„Ci, którzy będą żyć nabożeństwem do Niepokalanego Serca Maryi będą prawdziwie nawróceni i poświęceni Bogu”, ci stanowić będą „nowe pokolenie, które zwycięży zło”! Fatimska wizjonerka uświadamia mi, że to „nowe pokolenie” jest pokoleniem Niepokalanego Serca”. A „Maryja jest jego Matką” (Apele Orędzia Fatimskiego).

300-lecie Koronacji

synod_mazur001-2

Modlitwa Jubileuszowa
na 300-lecie koronacji
Cudownego Obrazu Matki Bożej Częstochowskiej

 

Bogurodzico Dziewico Maryjo,
nasza Matko i Królowo,
wyniesiona na wyżyny nieba.
Ty nieustannie otaczasz troską i miłością naród polski.
Prosimy, by jubileusz 300-lecia koronacji
Twojego Jasnogórskiego Wizerunku odnowił w każdym z nas
cześć i ufność wobec Boga, Ojca i Syna, i Ducha Świętego.
Ty, Matko, jesteś nam wzorem zaufania
oraz uległego poddania się Jemu we wszystkim.
Niech nasze przemienione życie stanie się
żywym diamentem Twej korony wyniesienia i chwały.
Chcemy z naszymi duchowymi darami stanąć w bliskości Boga
i stać się świadkami Jego wielkiego miłosierdzia.
Pragniemy – odnowieni w wierze, nadziei i miłości,
żyjąc według zasad Ewangelii – razem z Tobą
uwielbiać Trójcę Przenajświętszą. Amen

Jubileuszowy Bieg

Kliknij w zdjęcie, by je powiększyć

Pielgrzymka

Kliknij na zdjęcie, aby je powiększyć
Piątek – 06. 10. 2017 r.

Wyjazd z Muniny w kierunku Kalisza o godzinie 22.00.

Sobota – 07. 10. 2017 r.

Kalisz – Sanktuarium świętego Józefa (Polski Nazaret), gdzie  kult Opiekuna Świętej Rodziny trwa nieprzerwanie od  XVII wieku – udział w Mszy świętej o godzinie 06.30 i zwiedzanie Sanktuarium z przewodnikiem. Następnie przejazd w kierunku Torunia – nawiedzenie sanktuarium NMP Gwiazdy Nowej Ewangelizacji i świętego Jana Pawła II oraz siedziby Radia Maryja, a także spacer po Starówce. Z kolei przyjazd do Lichenia: zakwaterowanie, obiadokolacja. Dla chętnych indywidualne uczestnictwo w nabożeństwach w Licheniu.

Niedziela – 08. 10. 2017 r.

Licheń: Msza święta o godzinie 07.30, śniadanie, zwiedzanie sanktuarium Matki Bożej Licheńskiej, Golgoty, kościoła świętej Doroty i innych miejsc na terenie sanktuarium. Wyjazd do Niepokalanowa – nawiedzenie miejsca działalności świętego Maksymiliana Marii Kolbego, Ośrodka Rycerstwa Niepokalanej. Przejazd do Warszawy – nawiedzenie grobu błogosławionego ks. Jerzego Popiełuszki i muzeum. Powrót do Muniny w godzinach wieczornych.

Cena: 320 złotych od osoby przy grupie minimum 45 osób

CENA ZAWIERA:
 • Nocleg z obiadokolacją i śniadaniem w pensjonacie w Licheniu;
 • Przejazd autokarem z klimatyzacją, barkiem i WC;
 • Ubezpieczenie KL;
 • Przewodnik w Kaliszu, Toruniu – Radio Maryja, Niepokalanowie oraz w Warszawie – Muzeum błogosławionego ks. Popiełuszki;
 • Turystyczny Fundusz Gwarancyjny i Podatki;
 • Usługi pilota.
WAŻNE:
 • Program jest ramowy (orientacyjny). Kolejność realizacji poszczególnych punktów programu może ulec zmianie lub przestawieniu;
 • W przypadku mniejszej ilości uczestników niż 45 osób cena ulegnie podwyższeniu.
ZAPISY U KSIĘDZA PROBOSZCZA Z MUNINY DO 16. 09. 2017 r.
WPISOWE 100 ZŁOTYCH

Wyjazd organizuje Biuro Podróży MatteoTravel

Czas wakacji

jpiiPragnę z całego serca, aby turystyka była zawsze sposobnością do owocnych spotkań: do spotkania z Bogiem, który w stworzeniu i w dziełach ludzkich ukazuje nam swoją miłość i opatrzność; do spotkania z sobą samym, w postawie milczącej refleksji i wsłuchania się w głos własnego wnętrza; do spotkania z innymi, które pozwoli budować zgodne współistnienie między ludźmi i narodami.

Niech słowa Ojca Świętego Jana Pawła II będą dla nas zachętą do aktywnego wykorzystania wakacyjnego czasu:

Z kolei sam wypoczynek, jeśli nie ma się stać jałową bezczynnością, która wywołuje uczucie nudy, musi być źródłem duchowego wzbogacenia, zapewniać większą wolność, umożliwiać kontemplację i sprzyjać braterskiej wspólnocie. Dlatego spośród różnych form ludzkiej kultury oraz rozrywek, jakie proponuje społeczeństwo, wierni winni wybierać te, które najbardziej odpowiadają życiu zgodnemu z nakazami Ewangelii.

688968

Cykl pracy i odpoczynku, wpisany w ludzką naturę jest zgodny z wolą samego Boga, co poświadcza opis z Księgi Rodzaju (por. 2, 2-3, Wj 20,8-11): odpoczynek jest rzeczą „świętą”, pozwala bowiem człowiekowi wyrwać się z rytmu ziemskich zajęć, czasem nazbyt go pochłaniających, i na nowo sobie uświadomić, że wszystko jest dziełem Boga. List Apostolski DIES DOMINI

8438-6459-wu

Podziękowania z misji

DSC03774 (1024x768)

Kochani uczestnicy akcji: „makulatura na misje”

W imieniu mieszkańców Wiosek Saya 2 i Guinera, jak również w imieniu własnym bardzo serdecznie dziękuję za kolejny dar lepszego życia dla naszych braci w Czadzie.  Angażując się w akcję „makulatura na misje”, staliście się, tak jak św. Teresa od Dzieciątka Jezus misjonarzami, nie wyjeżdżając na misje. Dając bowiem wodę tym, którzy sami nie mogą sobie jej zapewnić, dajecie jakże przepiękne i jakże bardzo konkretne świadectwo waszej wiary oraz jedności całego Kościoła. Mogę was zapewnić, że wasze świadectwo umacnia wiarę tutejszych chrześcijan i jest pięknym przykładem miłości bliźniego nie tylko dla nich, ale także dla wyznawców innych religii, którzy też są często beneficjentami waszej akcji. Ostatnia studnia im. Bł. Ks. Popiełuszki powstała we wiosce, gdzie mieszkają nie tylko chrześcijanie, ale także  muzułmanie i wyznawcy religii tradycyjnej  i stała się ważnym elementem we wzajemnym zbliżaniu się i umacnianiu dobrego współżycia. Nadając studniom imiona polskich świętych dzielicie się też dziedzictwem duchowym naszego polskiego Kościoła, ubogacając tym samym tutejszy Kościół. Zawsze staram się przybliżać ich postacie tutejszym braciom, którzy słuchają często z dużym zainteresowaniem.  Szczególną sympatię wzbudzili słudzy Boży z rodziny Ulmów i ich ofiara życia dla ratowania życia bliźnich.  Myślę, że ich przykład zapadł głęboko w sercach tutejszych chrześcijan, wzmacniając ich wiarę i ucząc ofiarnej miłości każdego bliźniego, także tego, który nie jest członkiem ich plemienia. Poświęcenie studni i instalacja tablic pamiątkowych odbyła się w niedzielę. Nie zastałem zbyt dużo ludzi bo zaczęła się już pora deszczowa, jak to widać na zdjęciach, krajobraz się zmienił i zrobiło się zielono. W tym okresie, szczególnie kiedy spadnie duży deszcz, wiele ludzi udaje się do buszu na kilka dni, żeby uprawiać ziemię. W piątek właśnie mieliśmy duży deszcz, który sprawił, że wioski się trochę wyludniły. Ci, którzy zostali byli bardzo wdzięczni i radośni. Jak zawsze prosili przekazać ich podziękowanie i zapewnienie o modlitwie w waszej intencji, co też czynię z wielka radością. W załączeniu przesyłam kilka zdjęć z Saya 2 i Guinera.

Jeszcze raz bardzo dziękuję za wasze świadectwo, trud i poświęcenie dla naszych afrykańskich braci. Nasza wdzięczność obejmuje wszystkich, każdą osobę: dzieci, młodzież, dorosłych, parafie, instytucje, przedsiębiorstwa, tych wszystkich którzy w jakikolwiek sposób nam pomogli i ciągle pomagają. I życzę Wam dużo radości z tego, co czynicie bo „radosnego dawcę Bóg miłuje”. Niech Pan Bóg błogosławi każdego z Was i wasze dzieło „makulatura na misje”.

Szczęść Boże! Ks. Edward. Czad/Afryka. (Zdjęcia w galerii)

Wycieczko-Pielgrzymka

MUNINA-CHORWACJA (14-19. 07. 2017 r.)

(TROGIR, SPLIT, MOSTAR, KRAVICA, DUBROWNIK, MEDJUGORIE)

1. DZIEŃ (14. 07. 2017 – piątek): WYJAZD. 12.00 – Msza święta w Muninie i wyjazd. Przejazd przez Słowację, Węgry w kierunku Chorwacji. Jazda nocna.

2. DZIEŃ (15. 07. 2017 – sobota): TROGIR, SPLIT. W godzinach porannych przyjazd do Trogiru – zespół starego miasta, Katedra Św. Wawrzyńca z XII w., kościoły gotyckie, kaplica błogosławionego Ivana Ursini – najpiękniejszy zabytek renesansu w Dalmacji. Przejazd do Splitu (jest jednym z większych miast leżących na Chorwackim wybrzeżu. Jako gospodarcze, kulturalne i turystyczne centrum Dalmacji, o bogatej historii, posiada wiele zabytków i zbiorów muzealnych. M.in.: rzymski pałac Dioklecjana z III w. z mauzoleum, świątynią Jowisz, rezydencją cesarską, kolumnowym dziedzińcem, bramami; liczne romańskie, gotyckie i barokowe kościoły, pałace, pomniki, muzea). Przejazd do Medjugorie, zakwaterowanie w hotelu i obiadokolacja.

3. DZIEŃ (16. 07. 2017 – niedziela): MOSTAR, KRAVICA. Śniadanie, przejazd do Mostaru – miasta zachwycającego swoim orientalnym klimatem; z najcenniejszym zabytkiem – kamiennym, starym mostem (wpisanym na listę UNESCO) nad rzeką Neretwą, który łączy dwie części  miasta: muzułmańską i chrześcijańską. Przejazd nad wodospady Kravica – możliwość kąpieli i plażowania. Powrót do hotelu. Obiadokolacja i nocleg.

4. DZIEŃ (17. 07. 2017 – poniedziałek): DUBROWNIK. Śniadanie. Wyjazd w kierunku Dubrownika – miasta nazywanego „perłą Adriatyku” – spacer po starówce z przewodnikiem. Czas wolny. Przejazd do Medjugorie i obiadokolacja. Nocleg.

5. DZIEŃ (18. 07. 2017 – wtorek): MEDJUGORIE. Śniadanie, całodzienny pobyt w Medjugorie, wejście na Górę Objawień, góra Kriżvak.  Obiadokolacja. Wykwaterowanie się z pensjonatu. Wyjazd w stronę Polski w godzinach wieczornych.

6. DZIEŃ (19. 07. 2017 – środa): POWRÓT. Przyjazd do Polski w godzinach południowych.

Każdego dnia będzie możliwość uczestniczenia w Mszy świętej

KOSZT: cena 410 zł i 115 euro obowiązuje przy pełnym stanie, czyli 48 uczestnikach. Cena 460 zł i 115 euro obowiązuje przy grupie od 42 do 46 osób.

CENA ZAWIERA: zakwaterowanie: pokoje 2,3 – osobowe (3 noclegi) w pensjonacie 400 m od Kościoła (Medjugorie), w pokojach z klimatyzacją; wyżywienie, jak w programie (3x śniadania, 4x obiadokolacje); transport: autokar z uchylnymi siedzeniami, klimatyzacją, video, kawiarką, WC; ubezpieczenie NNW, KL; ubezpieczenie KL od chorób przewlekłych – pakiet rozszerzony.

CENA NIE ZAWIERA: dopłata do pokoju jednoosobowego – 80 euro/os.; napoje do obiadokolacji inne niż woda; wydatki indywidualne.

DODATKOWE OPŁATY: 30 EURO płatne u pilota w dniu wyjazdu – bilety wstępów do zwiedzanych obiektów (katedra w Splicie i Trogirze, Wodospady Kravica)  oraz opłaty za przewodników miejscowych (Mostar, Medjugorie i Dubrownik).

LISTA ZAMKNIĘTA

Wyjazd organizuje Biuro Podróży: MatteoTravel

Miesiąc Serca Jezusowego

Najswietsze-Serce-Jezusa-3

Czerwiec to miesiąc w sposób szczególny poświęcony czci Najświętszego Serca Pana Jezusa. Kult Serca Jezusowego wywodzi się z czasów średniowiecza; początkowo miał charakter prywatny, z czasem ogarnął szerokie rzesze społeczeństwa. Kościół widzi w nabożeństwie do Serca Jezusowego znak miłości Boga ku ludziom. Chce także rozbudzić w sercach ludzkich wzajemną miłość ku Bogu poprzez to nabożeństwo. Sam Chrystus nadał temu nabożeństwu wybitnie kierunek ekspiacyjny: ma nas ono uwrażliwiać na grzech, mobilizować w imię miłości Chrystusa do walki z nim oraz do wynagradzania za tych, którzy najwięcej ranią Boże Serce. Bóg jest miłością. Z miłości Bożego Serca istnieje cały wszechświat i rodzaj ludzki. Kiedy zaś rodzaj ludzki sprzeniewierzył się Panu Bogu, swojemu Stwórcy, Bóg nie przestał go miłować. Dowodem tej niepojętej miłości było to, że dał swojego Syna. Uosobieniem tej największej Bożej miłości jest Serce Jezusowe. Ta właśnie miłość dla rodzaju ludzkiego kazała Jezusowi przyjść na ziemię, przyjąć dla zbawienia rodzaju ludzkiego okrutną mękę i śmierć. Z miłości tego Serca powstał Kościół, sakramenty święte, a wśród nich Sakrament Miłości – Eucharystia. Nabożeństwo do Serca Jezusowego nakłada również zobowiązania. Człowiek nie powinien nadużywać dobroci Bożego Serca. Powinien mieć do tego Serca nieograniczone zaufanie. Dlatego może i powinien uciekać się do Serca Jezusa we wszystkich swoich potrzebach. Nie powinien jednak ranić tegoż Serca na nowo grzechami. Kiedy jednak słabość ludzka na nowo pchnie nas w bagno grzechu i w niewolę szatana, mamy prawo zawsze ufać w miłosierdzie Boże, które gotowe jest przyjść nam z pomocą i nas wybawić. Nabożeństwo do Najświętszego Serca Jezusowego skłania również do aktów pokutnych za grzechy innych. Kto miłuje Boże Serce, ten będzie starał się temu Sercu wynagradzać za grzechy braci. Tak więc nabożeństwo to budzi także świadomość i odpowiedzialność społeczną. Nabożeństwo do Serca Jezusowego nagli do naśladowania cnót tego Serca – a przede wszystkim miłości we wszelkich jej przejawach.

Istnieją także konkretne pobożne praktyki ku czci Serca Jezusowego. Godzina święta wywodzi się od św. Małgorzaty Marii Alacoque. Pan Jezus wyraził życzenie, aby wierni w nocy z czwartku na pierwszy piątek miesiąca adorowali chociaż przez godzinę Najświętszy Sakrament dla uczczenia konania Chrystusa w Ogrodzie Oliwnym. Praktykę tę przyswoiło sobie bardzo wiele parafii, odprawiając specjalne adoracje w godzinach wieczornych. Pan Jezus dał także św. Marii Małgorzacie obietnicę, że kto przez dziewięć kolejnych pierwszych piątków przystąpi do Komunii świętej i ofiaruje ją jako wynagrodzenie za grzechy własne i rodzaju ludzkiego, temu Boże Serce zapewni miłosierdzie w chwili zgonu, że nie umrze bez Jego łaski. Kościół wprawdzie nie zaaprobował urzędowo tej obietnicy, pozwala jednak ufać, że zostanie ona wypełniona. Praktyka ta przyczyniła się do spopularyzowania zwyczaju częstej Komunii świętej. Pierwsze litanie do Najświętszego Serca Jezusowego powstały w XVII wieku. Obecna pochodzi z wieku XIX. Jej początek miał miejsce w klasztorze francuskich wizytek. Zatwierdził ją do odmawiania publicznego papież Leon XIII 2 kwietnia 1889 roku. On też dołączył do litanii akt poświęcenia rodzaju ludzkiego Najświętszemu Sercu Jezusowemu. Papież Pius XI dodał akt wynagrodzenia Sercu Jezusowemu, który nakazał odmawiać co roku w uroczystość Serca Jezusowego.