Dzień Chorego

dzien_chorego2018_foto
APEL DO CHORYCH
z okazji XXVI Światowego Dnia Chorego
(11 lutego 2018)
Ojciec Święty Franciszek w tegorocznym orędziu z okazji XXVI Światowego Dnia Chorego prowadzi nas do kontemplacji Maryi stojącej pod krzyżem. Wątkiem wiodącym papieskiej refleksji są słowa testamentu z krzyża skierowane do Maryi i do Jana: „«Oto syn Twój (…) Oto Matka twoja». I od tej godziny uczeń wziął Ją do siebie (J 19, 26-27)”.Według papieża Franciszka „niewysłowione cierpienie krzyża przeszywa duszę Maryi (por. Łk 2, 35), ale Jej nie paraliżuje. Przeciwnie, zaczyna się dla Niej, jako Matki Pana, nowa droga poświęcenia. Jezus na krzyżu troszczy się o Kościół i o całą ludzkość, a Maryja jest powołana do dzielenia tej Jego troski. Dzieje Apostolskie, opisując wielkie wylanie Ducha Świętego w dniu Pięćdziesiątnicy, ukazują Maryję, która zaczęła wykonywać swoje zadanie w pierwszej wspólnocie Kościoła. Zadanie, które nigdy się nie kończy”(Papież Franciszek, Orędzie na Światowy dzień chorego 2018 r. nr 2).
Umiłowani Siostry i Bracia: chorzy, starsi i w podeszłym wieku! Zbliżając się do obchodów Dnia Chorego, chciałbym zwrócić się do Was ze słowami podziękowania i prośby.
Najpierw dziękuję za wszelkie przejawy duchowego wsparcia, jakie przez swoje modlitwy i cierpienia wyrażacie wobec biskupów, kapłanów, sióstr zakonnych i kleryków posługujących w naszej Archidiecezji i poza nią. Dziękuję także za Waszą modlitwę, która „oplata” wszelkie inicjatywy duszpasterskie, w których, pomimo choroby czy ograniczeń związanych z wiekiem, staracie się uczestniczyć osobiście lub duchowo. Wasze świadectwo wiary, ukazywane poprzez codzienną modlitwę, splecione różańcem dłonie, przyjmowane Komunie Święte, czy wreszcie mężne znoszone cierpienia, ofiarowane dla zbawienia własnego i osób bliskich Waszemu sercu, jest niezwykle cenne. Przez wasze cierpienie złączone z krzyżem Chrystusa  stajecie się dla współczesnego świata świadkami wierności Bogu i Kościołowi, stróżami pamięci historii, cichymi i pokornymi orędownikami przed Bogiem. Wasza modlitwa i cierpienie stanowią ważny motyw ekspiacji i wynagrodzenia za grzechy świata.
Wyrażając wdzięczność za Waszą modlitwę i świadectwo cierpienia zwracam się do Was również z prośbą. Wspierajcie nadal swoimi cierpieniami i modlitwami naszą Archidiecezję, planowane inicjatywy duszpasterskie. Obejmijcie intencją modlitewną osoby będące z dala od Chrystusa i Jego Kościoła. W sposób szczególny pamiętajcie o tych młodych siostrach i braciach, którzy przygotowują się do przyjęcia sakramentu bierzmowania. Niech Wasza modlitwa w ich intencji nabierze charakteru duchowej adopcji i niech pomoże im wytrwać w wierze. Ci młodzi ludzie są bardzo zagrożeni nachalną propagandą łatwego i przyjemnego życia. Niektóre ich rodziny cierpią kryzysy i trudności wynikające z konfliktów, braku przebaczenia oraz zaniedbanej troski o życie sakramentalne i wzajemną miłość.
11 lutego br. rozpoczniemy w Archidiecezji Przemyskiej nowennę miesięcy przed obchodami jubileuszu 100. rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę. Proszę Was o duchowe wsparcie tej inicjatywy i szczególną modlitwę w tym dniu w intencji wszystkich mieszkańców naszej Ojczyzny.
Proszę Was, wspierajcie Waszych duszpasterzy i nasze parafie. Miejcie na uwadze sprawę powołań do służby Bożej: do Wyższego Seminarium Duchownego w Przemyślu, do życia konsekrowanego i do pracy misyjnej. Zachęcam Was do comiesięcznej spowiedzi i Komunii Świętej, do praktykowania modlitwy różańcowej. Niech w modlitwie pomaga Wam Radio FARA i inne rozgłośnie katolickie. Poproście Waszych duszpasterzy o posługę sakramentalną, kiedy nie możecie osobiście uczestniczyć w spowiedzi i Mszy świętej pierwszopiątkowej czy świątecznej. Prośbę tę przekazujcie także przez Wasze Rodziny.
W cierpliwym i mężnym znoszeniu cierpień pamiętacie o Waszych duszpasterzach i osobach życia konsekrowanego, o wszystkich mieszkańcach naszej Archidiecezji, także o tych, którzy przebywają na emigracji.
Maryja cierpiąca, stojąca pod krzyżem, niech pouczy nas, jak patrzeć na cierpienie, jak je przyjmować i przeżywać. Niech Ona umocni Was swoim orędownictwem i dodaje otuchy w trudnych chwilach.
Wdzięczny za Wasze świadectwo wiary i zasługi przed Bogiem, które On sam zna, z serca Wam błogosławię: W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego

 

† Adam Szal
Arcybiskup Metropolita Przemyski

Wizyta duszpasterska

Wizyta duszpasterska

w parafii p.w. św. Józefa w Muninie

A.D. 2018

images

Ksiądz Proboszcz:

Poniedziałek (08. 01. 2018 r.)mieszkańcy ulic: Wodnej (2 i 4); oraz 3-go Maja w Muninie (do numeru 49parzyste i nieparzyste – po stronie plebani);

Wtorek (09. 01. 2018 r.) – mieszkańcy ulicy 3-go Maja w Muninie (numery 51 do 105 – numery parzyste i nieparzyste – po stronie plebani);

Środa (10. 01. 2018 r.) mieszkańcy ulicy 3-go Maja w Muninie (numery 107 do 185 – numery tylko nieparzyste – po stronie plebani);

Czwartek (11. 01. 2018 r.)mieszkańcy ulicy Jarosławskiej;

Piątek (12. 01. 2018 r.) mieszkańcy ulicy Wąskiej;

Sobota (13. 01. 2018 r.) – mieszkańcy ulicy 3-go Maja w Muninie (numery 64 do 152 – numery tylko parzyste – po stronie kościoła);

Poniedziałek (15. 01. 2018 r.)mieszkańcy ulicy Południowej (numery 1 do 65numery tylko nieparzyste);

Wtorek (16. 01. 2018 r.) mieszkańcy ulicy Południowej (numery 2 do 84 – numery tylko parzyste);

Środa (17. 01. 2018 r.) – mieszkańcy ulicy Południowej (pozostałe numery parzyste i nieparzyste);

Czwartek (18. 01. 2018 r.)mieszkańcy ulicy Krótkiej;

Piątek (19. 01. 2018 r.) – mieszkańcy ulicy Wrzosowej;

Sobota (20. 01. 2018 r.) – mieszkańcy ulic: Szkolnej i Sportowej.

 

Ks. Wikariusz:

Poniedziałek (08. 01. 2018 r.) – mieszkańcy ulic: Świętej Królowej Jadwigi; Ogrodowej i Leśnej;

Wtorek (09. 01. 2018 r.) – mieszkańcy ulic: Pogodnej i Kwiatowej;

Środa (10. 01. 2018 r.) – mieszkańcy ulic: Spacerowej i Słonecznej;

Czwartek (11. 01. 2018 r.) – mieszkańcy ulic: Dębowej i Wspólnej;

Piątek (12. 01. 2018 r.) – mieszkańcy ulicy Przyjaznej (tylko numery parzyste);

Sobota (13. 01. 2018 r.)mieszkańcy ulic: Jasnej i Przyjaznej (na Przyjaznej tylko numery nieparzyste) oraz Zielonej;

Poniedziałek (15. 01. 2018 r.) – mieszkańcy domów na ulicy Kolejowej (numery 1 do 75 – numery nieparzyste);

Wtorek (16. 01. 2018 r.)mieszkańcy bloków na ulicy Kolejowej oraz mieszkańcy ulicy Morawskiej;

Środa (17. 01. 2018 r.)mieszkańcy domów na ulicy Kolejowej (numery 2 do 50 – numery parzyste);

Czwartek (18. 01. 2018 r.) – mieszkańcy domów na ulicy Kolejowej numery 52 do 106 – numery parzyste);

Piątek (19. 01. 2018 r.)mieszkańcy ulic: Długiej, Różanej oraz z aglomeracji Jarosławskiej mieszkańcy domów z ulic: 3 Maja i Zbożowej;

Sobota (20. 01. 2018 r.) – mieszkańcy bloków przy ulicy Zbożowej 5 i 9a w Jarosławiu.

Od poniedziałku do piątku
kolęda rozpoczyna się
od godziny 15.00
W soboty od godziny 09.00

Spowiedź adwentowa

Piątek – 22. 12. 2017 r.

Dzień spowiedzi adwentowej

images

07.00 – Msza święta roratnia

15.00-17.00 – Spowiedź święta

17.00 – Msza święta

(przerwa w spowiedzi)

17.30-19.00 – Spowiedź święta

indeks

Zmarł ks. Z. Wawrzyszko

Untitled-1-696x522

Dnia 16 grudnia zmarł ks. prał. Zygmunt Wawrzyszko, emerytowany proboszcz parafii p.w. Wniebowzięcia NMP w Ślęzakach.

Exporta do kościoła parafialnego w Ślęzakach i Msza św. żałobna we wtorek, 19 grudnia o godz. 17.00.
Msza św. pogrzebowa zostanie odprawiona w środę, 20 grudnia o godz.12.00 w kościele parafialnym w Ślęzakach, następnie pochowanie cała na cmentarzu parafialnym.
Ks. Zygmunt Wawrzyszko urodził się 13 stycznia 1931 roku w Muninie. Studia filozoficzno-teologiczne odbył w Wyższym Seminarium Duchownym w  Przemyślu. Święcenia kapłańskie przyjął dnia 10 maja 1956 roku. Jako wikariusz pracował w parafii: Zgłobień (1956-1957), Błażowa (1957-1960), Stalowa Wola (1960-1965), Rzeszów (1965-1969). Następnie pełnił posługę proboszcza w parafii Ślęzaki (1969-2006). Od 2006 r. przebywał na emeryturze kapłańskiej, zamieszkując w parafii Ślęzaki. Był prałatem, kustoszem Kapituły Konkatedralnej w Stalowej Woli od 1993 roku.
Chętni na wspólny wyjazd na pogrzeb w środę, proszeni są o kontakt z ks. proboszczem z Muniny do poniedziałku, do godziny 18.00.

Okres Adwentu

images 2
Słowo „adwent” pochodzi od łac. advenio – przychodzić (gr. epifaneia, parusia – przyjście, objawienie). Sens okresu Adwentu jest nierozłącznie związany z uroczystością Narodzenia Pańskiego. Ta zaś uroczystość pojawia się w Rzymie ok. 336 roku. Wyznaczona została na dzień zimowego przesilenia tj. 25 grudnia. W tym to dniu w cywilnym kalendarzu rzymskim obchodzono Dzień Narodzin Słońca Niezwyciężonego (co za aluzja do narodzin Chrystusa!) Pewne jest, że przed 354 r. Boże Narodzenie pojawiło się w kalendarzu, zredagowanym przez sekretarza pap. św. Damazego.
Pierwsze wzmianki o przygotowaniu do Bożego Narodzenia – adwentu pochodzą z Galii (dzisiejsza Francja) i Hiszpanii. Pierwotnym sensem było przygotowanie katechumenów do przyjęcia sakramentów inicjacji chrześcijańskiej, zwłaszcza chrztu, którego udzielano 6 stycznia (dzisiejsza uroczystość Objawienia Pańskiego). Biskupi proponowali należyte przygotowanie do obchodów Narodzenia Pańskiego poprzez ascezę, pokutę i rezygnację z zabaw i uciech.
W Rzymie Adwent wprowadzono dopiero w VI w. (trwał on pierwotnie 6 tygodni), zaś od pontyfikatu św. pap. Grzegorza Wielkiego – cztery tygodnie. Zyskał on ponadto, poza ascetycznym przygotowaniem do Bożego Narodzenia, charakter eschatologiczny, czyli przygotowania do ostatecznego przyjścia Chrystusa (paruzji). Potwierdza to też fragment 1 prefacji adwentowej: On przez pierwsze przyjście w ludzkiej naturze spełnił Twoje odwieczne postanowienie, a nam otworzył drogę wiecznego zbawienia. On ponownie przyjdzie w blasku swej chwały, aby nam udzielić obiecanych darów, których z ufnością oczekujemy.
Adwent, jako okres radosnego i pobożnego przygotowania do dnia narodzin Pana, obchodzi się do dziś prawie w niezmienionej formie. Nie jest to już jednak okres pokutny (jak kiedyś). Warto jednak powziąć stosowne postanowienia, wzmacniające naszą wolę, mając na względzie słowa Pana: uważajcie na siebie, aby wasze serca nie były ociężałe wskutek obżarstwa, pijaństwa i trosk doczesnych, żeby ten dzień nie przyszedł na was znienacka; jak potrzask (Łk 21, 34).

images

Okres adwentu ma dwie części.
Pierwsza część: od pierwszej Niedzieli Adwentu aż do 16 grudnia przygotować ma nas na paruzję – ostateczne przyjście Chrystusa u końcu czasów (Ap 22, 20).
Druga część Adwentu to już bezpośrednie przygotowanie do uroczystości Narodzenia Pańskiego. Przebiega ona od 17 do 24 grudnia; każdy dzień posiada swoją własną antyfonę, podkreślającą charakter zbliżającego się Przyjścia. W liturgii Mszy św. doniośle brzmią słowa ostatniego proroka Starego Testamentu, Jana Chrzciciela: Przygotujcie drogę Panu, Jemu prostujcie ścieżki (Mk 1, 3). Liturgia zachęca nas od umiłowania rzeczy niewidzialnych: abyśmy poznając Boga w widzialnej postaci, zostali przezeń porwani do umiłowania rzeczy niewidzialnych. Mówi także o wymianie (podzieleniu) przez Chrystusa losu ludzkiego; przyjścia w cielesnej postaci. Oto Boże Narodzenie staje się wielkim podniesieniem natury ludzkiej; skoro Bóg tak bardzo siebie uniżył, rodząc się jako dziecko – o ileż wywyższył godność człowieka!
Kościół, w 39 numerze ogólnych norm Roku liturgicznego i Kalendarza z 1969 r., naucza o Adwencie: Okres Adwentu ma podwójny charakter. Jest okresem przygotowania do uroczystości Narodzenia Pańskiego, przez który wspominamy pierwsze przyjście Syna Bożego do ludzi. Równocześnie jest okresem, w którym przez wspomnienie pierwszego przyjścia Chrystusa kieruje się dusze ku oczekiwaniu Jego powtórnego przyjścia na końcu czasów. Z obu tych względów Adwent jest okresem radosnego i pobożnego oczekiwania.
Pierwsza niedziela Adwentu jest też początkiem nowego roku liturgicznego, który tym razem obchodzony będzie pod hasłem: „Jesteśmy napełnieni Duchem Świętym”.

Duch Święty 1

Dzień Solidarności

IX Dzień Solidarności

z Kościołem Prześladowanym

„Ocalmy chrześcijan na Bliskim Wschodzie”

Pod tym hasłem w niedzielę 12 listopada b.r.
obchodzimy IX Dzień Solidarności 
z Kościołem Prześladowanym

Wyślij SMS o treści RATUJE pod nr 72405

pkwp-324x235

Występ Chóru

Parafialny Chór Świętego Józefa w Muninie
wystąpi w VI Regionalnym Przeglądzie Chórów
Pieśni Maryjne

Kliknij w zdjęcie, by powiększyć

Pielgrzymka Róż Różańcowych

rozaniec_foto

Pielgrzymka Róż Żywego Różańca
do Sanktuarium Matki Bożej
Królowej Rodzin w Jarosławiu (Kolegiata)
sobota, 30 września 2017 r.
 
Hasło Pielgrzymki: Idźcie z różańcem w ręku i głoście.
PROGRAM:
 • 9.30 – Rozpoczęcie w Opactwie (zawiązanie wspólnoty)
 • 9.50 – Pierwsza część katechezy: Odpowiedź na orędzie fatimskie Sługi Bożej Anny Jenke (ks. Marian Bocho)
 • 10.10 – Nabożeństwo: Orędzie fatimskie, rozważanie tajemnic różańcowych
 • 11.10 – Druga część katechezy: Odmawiajcie codziennie różaniec (ks. Jan Smoła)
 • 11.30 – Czas wolny, przygotowanie do Eucharystii
 • 12.00Uroczysta MSZA ŚWIĘTA pod przewodnictwem ks. abpa Adama Szala
  • Przekazanie Sztandaru Róż Żywego Różańca dla Sanktuarium MB w Kalwarii Pacławskiej
  • Przekazanie obrazu do peregrynacji dla Sanktuarium Matki Bożej Pocieszenia w Komborni
  • Wręczenie Złotej Róży dla Parafii p.w. Bożego Ciała w Jarosławiu Kolegiacie
 • Ok. 14.00 – Zakończenie
 • WYJAZD INDYWIDUALNY

Różaniec do granic

rozaniec_dogranic_foto

Archidiecezja Przemyska
włącza się w ogólnopolską akcję modlitewną pod nazwą:
„Różaniec do granic”.
Wielka modlitwa zaplanowana jest na sobotę, 7 października 2017 roku (Święto Matki Bożej Różańcowej), na zakończenie obchodów 100. rocznicy Objawień Fatimskich, w przededniu 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Tego dnia, wierni naszej Ojczyzny udadzą się na pielgrzymie szlaki wzdłuż granic Polski i otoczą nasz kraj swoją obecnością i modlitwą.
Ogólne informacje o akcji:
 1. Różaniec ma miejsce jednego dnia – w sobotę, 7 października 2017 r.
 2. Pielgrzymi udają się do wyznaczonych kościołów stacyjnych, w całej Polsce na Mszę Świętą o godz. 11.00. Nasza Parafia w ramach dekanatu przydzielona jest do parafii Stubno. Gdyby ktoś chciał się wybrać wspólnie autokarem to można się zapisać u ks. proboszcza z Muniny. Zapisy do środy – 27. września.
 3. Po Mszy św. odbywa się nabożeństwo maryjne, według jednego, zatwierdzonego scenariusza.
 4. Po nabożeństwie, o godz. 13.00 pielgrzymi będą mieli przerwę na posiłek (we własnym zakresie). Następnie udadzą się do wyznaczonych punktów modlitwy.
 5. O 14.00 rozpocznie się wspólna modlitwa różańcowa wzdłuż – wyznaczonej przez Księży Proboszczów kościołów stacyjnych – linii modlitwy. Będą odmawiane cztery części różańca: dwie za Polskę (odmawiamy zwróceni twarzą do wnętrza kraju), dwie za świat (odmawiamy zwróceni twarzą do świata). Po dwóch częściach różańca, odmawiać będziemy koronkę do Miłosierdzia Bożego.
Więcej informacji na stronie: www.rozaniecdogranic.pl.

 

RDG