Ogłoszenie

Ze względu na obowiązujące od  soboty – 07. 11. 2020 r. – zarządzenie, że w kościele może być jedna osoba na 15. metrów kwadratowych – w naszym kościele 52 osoby (w starym kościółku 12) – tym bardziej proszę o stosowanie się do podziału Parafii na rejony, na poszczególne Msze święte, by limitu osób nie przekraczać.

Na niedzielę – 08. 11. 2020 r.

proponuję następujący podział:

Godzina 08.00 Ulice: Jasna, Kolejowa, Krótka, Leśna, Morawska, Przyjazna, Słoneczna, Wąska, Wspólna, Zielona;

Godzina 10.30 – Ulice: Dębowa, Długa, Kwiatowa, Ogrodowa, Pogodna, Południowa, Różana, Spacerowa, Świętej Królowej Jadwigi, Wrzosowa;

Godzina 16.00 – Ulice: 3-go Maja w Muninie oraz 3 Maja i Zbożowa w Jarosławiu, Jarosławska, Sportowa, Szkolna, Wodna.

Przypominam, że wyznaczenie rejonów nie oznacza nałożenia obowiązku przyjścia do kościoła. W dalszym ciągu proszę bowiem o roztropność, korzystanie z ogłoszonej przez ks. abpa Adama Szala dyspensy od obowiązku uczestnictwa w Mszach świętych niedzielnych i w święta nakazane.

Przy obecnej sytuacji można sobie też – zamiast w niedzielę – przychodzić do kościoła w dni powszednie, by móc zyskiwać odpusty i ofiarować je zmarłym.

Osoby, które przyjdą do kościoła bardzo proszę, wręcz zobowiązuję do zachowania wszelkich zasad higieny, w tym do dezynfekowania dłoni po wejściu do kościoła, uczestnictwa w obrzędach liturgicznych z zakrytymi ustami i nosem oraz zachowywania dystansu.

Transmisja na żywo z naszego kościoła:

08. 11. 2020 r. – godz. 10.30

Chcąc oglądać kliknij w poniższy link:

youtube.com/channel/UCzUGiTKv5SO4IuwJLDM9T2g/live

Ks. Janusz Trojnar – proboszcz

Ogłoszenie

Ze względu na obowiązujące zarządzenie, że w kościele (czerwona strefa) może być jedna osoba na 7. metrów kwadratowych – w naszym kościele 111 osób (w starym kościółku 26) – w dalszym ciągu zalecam podział parafii na rejony, by na jednej Mszy świętej nie było zbyt dużo osób.

Na Dzień Zaduszny – 02. 11. 2020 r.

proponuję następujący podział:

Godzina 08.00 – Ulice: Dębowa, Długa, Kwiatowa, Ogrodowa, Pogodna, Południowa, Różana, Spacerowa, Świętej Królowej Jadwigi, Wrzosowa;

Godzina 10.30 – Ulice: 3-go Maja w Muninie oraz 3 Maja i Zbożowa w Jarosławiu, Jarosławska, Sportowa, Szkolna, Wodna;

Godzina 17.00 Ulice: Jasna, Kolejowa, Krótka, Leśna, Morawska, Przyjazna, Słoneczna, Wąska, Wspólna, Zielona.

Po każdej Mszy świętej w kościele Koronka do Miłosierdzia Bożego za Zmarłych

Przypominam, że wyznaczenie rejonów nie oznacza nałożenia obowiązku przyjścia do kościoła. W dalszym ciągu proszę bowiem o roztropność, korzystanie z ogłoszonej przez ks. abpa Adama Szala dyspensy od obowiązku uczestnictwa w Mszach świętych niedzielnych i w święta nakazane, tak, by limitu dla naszego kościoła nie przekraczać.

Do tych, którzy przyjdą do kościoła apeluję o zachowanie dystansu, zasłanianie ust i nosa oraz dezynfekowanie dłoni.

Ks. Janusz Trojnar – proboszcz

Ogłoszenie

Ze względu na obowiązujące zarządzenie, że w kościele (czerwona strefa) może być jedna osoba na 7. metrów kwadratowych – w naszym kościele 111 osób (w starym kościółku 26) – w dalszym ciągu zalecam podział parafii na rejony, by na jednej Mszy świętej nie było zbyt dużo osób.

Na niedzielę – 01. 11. 2020 r.

Uroczystość Wszystkich Świętych

proponuję następujący podział:

Godzina 08.00 – Ulice: 3-go Maja w Muninie oraz 3 Maja i Zbożowa w Jarosławiu, Jarosławska, Sportowa, Szkolna, Wodna;

Godzina 10.30 Ulice: Jasna, Kolejowa, Krótka, Leśna, Morawska, Przyjazna, Słoneczna, Wąska, Wspólna, Zielona;

Godzina 14.00 – Ulice: Dębowa, Długa, Kwiatowa, Ogrodowa, Pogodna, Południowa, Różana, Spacerowa, Świętej Królowej Jadwigi, Wrzosowa.

Nie będzie procesji na cmentarz!

Przypominam, że wyznaczenie rejonów nie oznacza nałożenia obowiązku przyjścia do kościoła. W dalszym ciągu proszę bowiem o roztropność, korzystanie z ogłoszonej przez ks. abpa Adama Szala dyspensy od obowiązku uczestnictwa w Mszach świętych niedzielnych i w święta nakazane, tak, by limitu dla naszego kościoła nie przekraczać.

Po raz kolejny przypominam też, że każdy wierny zawsze ma prawo, według swego uznania, przyjąć Komunię Świętą do ust (por. Kongregacja ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów, „Redemptionis Sacramentum”, Instrukcja o tym, co należy zachowywać, a czego unikać w związku z Najświętszą Eucharystią, 25.03.2004, nr 92). W związku z tym nikomu nie można nakazywać przyjęcia Komunii Świętej na rękę, można tylko do tego zachęcać (zgodnie z zarządzeniem Rady Stałej KEP z dnia 12.03.2020). Wybór sposobu przyjmowania Komunii świętej należy więc do tego, kto ją przyjmuje.

Do tych, którzy przyjdą do kościoła apeluję o zachowanie dystansu, zasłanianie ust i nosa oraz dezynfekowanie dłoni.

Transmisja na żywo z naszego kościoła:

01. 11. 2020 r. – godz. 10.30

Chcąc oglądać kliknij w poniższy link:

youtube.com/channel/UCzUGiTKv5SO4IuwJLDM9T2g/live

Ks. Janusz Trojnar – proboszcz