Ojczyzna to między innymi historia – historia miejsc i ludzi w nich żyjących, historia często tragiczna, ale i piękna, pełna na przemian cierpienia, bólu, ale też radości.

O naszej historii, o miłości Ojczyzny, o patriotyzmie często myślimy z naszej polskiej perspektywy. Spróbujmy – przeżywając w tym roku setną rocznicę urodzin świętego Jana Pawła II, a dzisiaj obchodząc 100 lecie Bitwy Warszawskiej, nazywanej cudem nad Wisłą i modląc się za Ojczyznę z tej okazji – spojrzeć na polskie sprawy oczami papieża Benedykta XVI, następcy św. Jana Pawła II, który w 2006 roku odwiedził Polskę. Podczas Mszy świętej odprawionej 28 maja na krakowskich Błoniach podkreślił, że przybywa do ojczyzny Jana Pawła II z potrzeby serca, pielgrzymując po śladach swojego poprzednika: „Pragnąłem oddychać powietrzem jego Ojczyzny – mówił wtedy Benedykt XVI. Pragnąłem patrzeć na ziemię, na której się urodził i na której dorastał do podjęcia niestrudzonej służby Chrystusowi i Jego Kościołowi powszechnemu. Pragnąłem przede wszystkim spotkać żywych ludzi, jego rodaków, zakosztować waszej wiary, z której wyrósł i upewnić się, czy w niej trwacie. Chciałem też z tego miejsca prosić Boga, by zachował w was dziedzictwo wiary, nadziei i miłości, jakie pozostawił światu, a wam szczególnie, Jan Paweł II”.

Dopełnieniem naszej modlitwy o zachowanie dziedzictwa niech będą słowa Benedykta XVI ze wspomnianej homilii: „Zanim powrócę do Rzymu, by kontynuować moją posługę, kieruję do was wszystkich tę zachętę, nawiązując do słów wypowiedzianych na tym miejscu przez Jana Pawła II w 1979 roku: «Musicie być mocni, drodzy Bracia i Siostry! Musicie być mocni tą mocą, którą daje wiara! Musicie być mocni mocą wiary! Musicie być wierni! Dziś tej mocy bardziej wam potrzeba niż w jakiejkolwiek epoce dziejów. Musicie być mocni mocą nadziei, która przynosi pełną radość życia i nie dozwala zasmucać Ducha Świętego. Musicie być mocni mocą miłości, która jest potężniejsza niż śmierć (…). Musicie być mocni (…) mocą tej wiary, nadziei i miłości świadomej, dojrzałej, odpowiedzialnej, która nam pomaga podejmować (…) wielki dialog z człowiekiem i światem na naszym etapie dziejów – dialog z człowiekiem i światem, zakorzeniony w dialogu z Bogiem samym – z Ojcem przez Syna w Duchu Świętym: dialog zbawienia»”.