Siostry

Zgromadzenie Sióstr Służebniczek Najświętszej Maryi Panny Niepokalanie Poczętej (Służebniczki Starowiejskie), które w Muninie istnieje od 1910 roku zostało założone przez błogosławionego Edmunda Bojanowskiego. Ma ono za zadanie oddawać się zewnętrznej działalności apostolskiej oraz dobroczynnej. Idąc za zamysłem założyciela Siostry mają służyć bliźnim najbardziej potrzebującym duchowej, czy materialnej pomocy. W kręgu ich zainteresowania stoją przede wszystkim dzieci, ubodzy i chorzy. Oprócz wypełniania swojego charyzmatu Siostry pomagają w parafii, przejmując na siebie obowiązki, do których należy między innymi:
• spełnianie posługi zakrystianki,
• dbanie o czystość bielizny kościelnej,
• dekoracja świątyni,
• praca w przedszkolu.

Obecnie w parafii Munina pracują:
Siostra Maria Bara – przełożona i dyrektorka Niepublicznego Przedszkola
Siostra Ancilla Mróz – zakrystianka
Siostra Renata Suchy – katechetka w Jarosławiu