2 Niedziela Wielkanocna Rok „B”

1. Dzisiaj przed południem po Mszach świętych – z racji Niedzieli Miłosierdzia – przy wystawionym Najświętszym Sakramencie, odmówimy Koronkę do Miłosierdzia Bożego. Natomiast po południu o godzinie 15.30 będzie zmiana tajemnic różańcowych, a po niej też odmówimy Koronkę do Miłosierdzia Bożego. Przy okazji pragnę wspomnieć kolejny raz, że na terenie całej Polski za pobożne odmówienie Koronki do Miłosierdzia Bożego w kościele lub kaplicy wobec Najświętszego Sakramentu Eucharystii – publicznie wystawionego lub też przechowywanego w tabernakulum – można zyskać odpust zupełny pod zwykłymi warunkami, czyli trzeba być w stanie łaski uświęcającej, przyjąć w danym dniu Komunię świętą, odmówić modlitwę w intencjach Ojca Świętego oraz być wolnym od przywiązania do jakiegokolwiek grzechu. Natomiast ci wierni, którzy z powodu choroby (lub innej słusznej racji) nie będą mogli wyjść z domu, ale odmówią Koronkę do Miłosierdzia Bożego z ufnością i z pragnieniem miłosierdzia dla siebie oraz gotowością okazania go innym, to pod zwykłymi warunkami również zyskują odpust zupełny.

2. Dzisiaj też, wraz z całym Kościołem w Polsce, rozpoczynamy 80. Tydzień Miłosierdzia. Jego hasłem będą słowa zaczerpnięte z dzisiejszego drugiego czytania: …każdy miłujący Tego, który dał życie, miłuje również tego, kto życie od Niego otrzymał. W tym duchu przeżywajmy więc ten Tydzień. Przypominam, że po Mszach świętych odbywa się zbiórka do puszek na potrzeby „Caritas”.

3. Jutro (w poniedziałek), liturgiczna uroczystość Zwiastowania Pańskiego (przeniesiona z 25. marca, gdyż wtedy był Wielki Poniedziałek). Jest to też Dzień Świętości Życia, dlatego będziemy się modlić o poszanowanie życia ludzkiego od chwili poczęcia, aż do naturalnej śmierci.

4. Uczniów klas VII i VIII szkoły podstawowej, którzy mają przyjąć sakrament bierzmowania – wraz z rodzicami – zapraszam na Mszę świętą we wtorek, a po niej na spotkanie formacyjno-organizacyjne.

5. Uczniów klas czwartych szkoły podstawowej, którzy będą przeżywać pierwszą rocznicę I Komunii świętej – wraz z rodzicami – zapraszam na Mszę świętą w czwartek, a po niej na spotkanie formacyjno-organizacyjne.

6. Bardzo serdecznie dziękuję tym osobom, które w minionym tygodniu sprzątały kościół i złożyły ofiarę. Natomiast w sobotę na godzinę 09.00  do sprzątania świątyni zapraszam osoby zamieszkałe na ulicach: Kwiatowej i Jasnej.

7. Bardzo proszę o wpłacanie za prenumeratę czasopisma „Niedziela” – drugi kwartał – w wysokości 125 złotych.